Khởi công xây dựng một trong những nhà máy khí sinh học lớn nhất Pakistan

Khởi công xây dựng một trong những nhà máy khí sinh học lớn nhất Pakistan

  Thủ tướng Pakistan Mohsin Naqvi đã chính thức đặt viên đá nền móng cho một trong những nhà máy khí sinh học lớn nhất đất nước vào ngày 25 tháng 10.

  hình ảnh tin tức

  Naqvi khởi công xây dựng nhà máy khí sinh học 6.000 mét khối tại Gujjar Colony Rakh Chand Rai Lahore.

  Nhà máy sẽ có chi phí 350 triệu Rs (1,2 triệu euro), với 80 triệu Rs (273.000 euro) dự kiến ​​sẽ được tạo ra hàng năm, nhờ đó dự án sẽ đáp ứng được chi phí xây dựng trong vòng vài năm.
  Thu nhập từ nhà máy sẽ được chi cho việc xây dựng và tiến độ khu vực tương tự.

  Naqvi công bố một nhà máy khí sinh học khác sẽ được thành lập ở Gujjarpura. Hiện có khoảng 24.000 gia súc ở Thuộc địa Gujjar và khí đốt cũng như phân bón tự nhiên sẽ được sản xuất từ ​​phân của chúng.

  “Thời hạn hoàn thành công trình khí sinh học là ngày 30/4 nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành dự án này trước thời hạn”, Thủ tướng nói.

  Zalo
  Hotline