Khoảng 2/3 giám đốc công ty lớn có tham vọng về điện mặt trời và tự tiêu thụ

Khoảng 2/3 giám đốc công ty lớn có tham vọng về điện mặt trời và tự tiêu thụ

  Khoảng 2/3 giám đốc công ty lớn có tham vọng về điện mặt trời và tự tiêu thụ

  「あなたは、太陽光を活用した自家発電・自家消費を拡大していきたいと思いますか」の結果


  Kết quả "Bạn có muốn mở rộng phát điện tư nhân và tự dùng điện mặt trời?"
  (Nguồn: Kokusai Kogyo)

  「あなたが、太陽光を活用した自家発電・自家消費を拡大していきたいと思う理由について、当てはまるものを全て教えてください(複数回答)」の結果


  Kết quả của "Hãy cho biết lý do bạn muốn mở rộng sản xuất và tiêu thụ điện tư nhân bằng năng lượng mặt trời (nhiều đáp án)"
  (Nguồn: Kokusai Kogyo)

  「あなたが、太陽光を活用した自家発電・自家消費を拡大していくにあたって、課題はありますか」の結果

   

  Kết quả của "Có bất kỳ vấn đề nào trong việc mở rộng phát điện tư nhân và tự tiêu thụ bằng năng lượng mặt trời không?"
  “Nếu bạn mở rộng sản xuất điện tự phát và tự tiêu thụ bằng năng lượng mặt trời,
  (Nguồn: Kokusai Kogyo)

  「太陽光を活用した自家発電・自家消費を拡大していく上での課題について、当てはまるものを全て教えてください(複数回答)」の結果


  Kết quả của "Hãy cho chúng tôi biết tất cả những điều áp dụng cho những thách thức trong việc mở rộng sản xuất và tiêu thụ điện tại nhà bằng năng lượng mặt trời (cho phép nhiều câu trả lời)"
  (Nguồn: Kokusai Kogyo)

  Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, Kokusai Kogyo (Shinjuku-ku, Tokyo), một công ty con của Japan Asia Group, công ty cung cấp SaaS chẩn đoán năng lượng dựa trên đám mây "Enegaeru Biz", đã thông báo rằng khoảng 2/3 nhà quản lý của các công ty lớn Nó đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát rằng nó có tham vọng mở rộng sản xuất điện tư nhân và tự tiêu thụ bằng cách sử dụng năng lượng quang điện.

   Khảo sát nâng cao nhận thức năm 2022 về sản xuất điện tư nhân của các chủ doanh nghiệp lớn là một cuộc khảo sát trên internet được lên kế hoạch bởi nghiên cứu PR "Resapie" do IDEATECH (Minato-ku, Tokyo) cung cấp. Thời gian khảo sát là ngày 1-2 tháng 12 năm 2022. Câu trả lời hợp lệ là từ 105 nhà quản lý và giám đốc điều hành của các công ty lớn có 1.000 nhân viên trở lên.

  Theo kết quả khảo sát, có 67,7% ý kiến ​​bày tỏ ý định mở rộng sản xuất điện tự phát, tự dùng bằng năng lượng mặt trời (30,6% “rất đồng ý”, 37,1% “đồng ý một chút”). Lý do cho điều này (cho phép nhiều câu trả lời) là: 57,7% cho biết, "Giá điện dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa trong tương lai" và 50,7% cho biết, "Giá điện đang tăng." Tôi phát hiện ra.

  Mặt khác, 80,3% trả lời rằng có vấn đề trong việc mở rộng sản xuất và tiêu thụ điện tại hộ gia đình (28,2% "rất nhiều", 52,1% "hơi"). Liên quan đến các vấn đề cụ thể (cho phép nhiều câu trả lời), 71,9% cho biết "chi phí lắp đặt cao", 47,4% cho biết "việc bảo trì rắc rối" và 43,9% cho biết "lo lắng về việc liệu có đủ không gian để lắp đặt hay không", cho thấy có rất nhiều giải quyết mối quan tâm về chi phí.

  Zalo
  Hotline