Khí thải Phạm vi 1, 2 và 3 là gì?

Khí thải Phạm vi 1, 2 và 3 là gì?

  Khí thải Phạm vi 1, 2 và 3 là gì?

  What are Scope 1, 2 and 3 emissions?
  Bởi Ewan Thomson

  Phát thải phạm vi 1, 2 và 3 đã trở thành một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp hiện đại.

  Chúng cung cấp một cách để đo lường các loại phát thải khí nhà kính (GHG) khác nhau mà một công ty tự tạo ra, cũng như lượng phát thải gián tiếp do các đối tác của công ty tạo ra trong chuỗi giá trị rộng lớn hơn.

  Bằng cách đo lường lượng phát thải trong từng hạng mục, các công ty có thể hành động để xác định các điểm nóng khí nhà kính và tìm cách giảm thiểu chúng.

  Giao thức khí nhà kính đã đặt ra các điều khoản vào năm 2001 nhằm tạo ra một tiêu chuẩn cho phép các công ty tính toán lượng khí thải của họ.

  Dưới đây là hướng dẫn nhanh về phát thải Phạm vi 1, 2 và 3.

  Dividing greenhouse gas emissions into categories can help identify reduction opportunities
    Phân chia phát thải khí nhà kính thành các loại có thể giúp xác định các cơ hội giảm thiểu

  Zalo
  Hotline