Khí đốt tự nhiên bắt cầu đến phát thải ròng bằng không?

Khí đốt tự nhiên bắt cầu đến phát thải ròng bằng không?

  Khí đốt tự nhiên bắt cầu đến phát thải ròng bằng không?

  A natural gas bridge to net zero?

  Ranh giới khái niệm của vòng đời và phân tích quyền tài phán. Ảnh: Nature Biến đổi khí hậu (2022). DOI: 10.1038/s41558-022-01503-5


  Destenie Nock, trợ lý giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường, kỹ thuật và chính sách công tại Đại học Kỹ thuật Carnegie Mellon, là đồng tác giả của một nghiên cứu giúp làm sáng tỏ tương lai của năng lượng đốt khí tự nhiên trên con đường giảm thiểu khí nhà kính (GHG). ) khí thải.

  Lấy một quan điểm quốc tế mới lạ, nhóm đã thực hiện phân tích vòng đời của từng quốc gia trong số 108 quốc gia có điện chạy bằng khí đốt vào năm 2017, ước tính tổng lượng phát thải trong vòng đời của mỗi quốc gia. Nghiên cứu được xuất bản trong Nature Climate Change, cung cấp thông tin chưa từng có và cái nhìn sâu sắc về các cơ hội giảm thiểu khí nhà kính thông qua các nỗ lực của cả quốc gia và quốc tế.

  Khi các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành vạch ra lộ trình hướng tới mức phát thải khí nhà kính bằng không, ngày càng có nhiều người coi khí đốt tự nhiên như một cầu nối quan trọng cho hiện tại. Khi các hệ thống năng lượng hoạt động hướng tới phần lớn các nguồn năng lượng có hàm lượng carbon thấp, các nỗ lực khác đã tìm cách chuyển đổi ngay lập tức hơn sang khí đốt tự nhiên và tránh xa các nhiên liệu hóa thạch (so với khí tự nhiên), đặc biệt là than đá.

  Nock và nhóm đã phải đối mặt với nhiều cân nhắc khi phân tích lượng khí thải trong toàn bộ vòng đời và tác động tiềm tàng trong tương lai của việc đầu tư lớn vào năng lượng đốt bằng khí tự nhiên làm nhiên liệu cầu nối đến mức không thuần; những vấn đề này bao gồm tổn thất trong truyền tải và phân phối, rò rỉ khí mê-tan và hệ thống năng lượng đang thay đổi.

  Khí thải liên quan đến năng lượng đốt bằng khí tự nhiên được tạo ra từ lâu trước khi nhiên liệu đến nhà máy điện. Ngoài lượng phát thải khí nhà kính lớn được tạo ra trong quá trình vận chuyển nó trên toàn cầu, khí tự nhiên cũng tạo ra khí mê-tan ở mọi bước trong suốt hành trình từ khai thác đến khai thác và phân phối dưới dạng điện năng.

  Khí mê-tan là một loại khí nhà kính mạnh hơn đáng kể so với carbon dioxide, điều này ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của khí tự nhiên trong việc giúp cắt giảm lượng khí thải trong dài hạn. Các tác giả cũng lưu ý nguy cơ đầu tư quá mức vào nhiên liệu hóa thạch và khả năng vô tình khóa nhiên liệu hóa thạch ngoài tính hữu dụng của chúng trong việc giảm lượng khí thải.

  Những tính toán này trở nên phức tạp do tổn thất truyền tải và phân phối trong ngành điện, đòi hỏi nhiều năng lượng được sản xuất hơn mức tiêu thụ. Nock đã cung cấp các phương trình và phân tích về tổn thất truyền tải và phân phối trong phân tích này.

  Nock và các đồng nghiệp của cô đã xác định rằng mức phát thải GHG trung bình toàn cầu trong vòng đời từ việc cung cấp điện chạy bằng khí đốt chiếm 10% lượng phát thải liên quan đến năng lượng toàn cầu, chủ yếu là do sản xuất điện, tiếp theo là khí mê-tan được tạo ra tích lũy thông qua quá trình khí tự nhiên- phát điện đốt. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng chỉ có thể ngăn chặn được 19%–26% lượng khí thải bằng các biện pháp giảm lượng khí thải từ khí mê-tan và giải quyết sự kém hiệu quả trong cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối.

  Các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc triển khai đáng kể các công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) phải là một phần của bất kỳ phương tiện khả thi nào để sử dụng khí tự nhiên nhằm phục vụ như một phần của quá trình chuyển đổi sang lượng khí thải carbon thấp hơn. So với các phương án khác được khảo sát, CCS có thể giảm thêm 45%–52% lượng khí thải trong vòng đời từ sản xuất điện chạy bằng khí đốt tự nhiên. Cùng với nhau, những tiến bộ này có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính từ 70% trở lên từ sản xuất điện chạy bằng khí đốt tự nhiên.

  Nhóm ghi nhận các cơ hội duy nhất được cung cấp thông qua các phân tích giống như phân tích của riêng họ, xác định các nguyên nhân gây phát thải trong chuỗi cung ứng khí đốt ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Dữ liệu này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách xác định các công cụ tốt nhất hiện có để giảm phát thải khí nhà kính trong khu vực của họ. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực quốc tế trong việc hạn chế khí thải, và đặc biệt, nêu bật vai trò của nhiều chủ thể quốc tế ở các bước khác nhau trong chuỗi cung ứng khí đốt—và vai trò của các chủ thể này trong việc tận dụng các tương tác này để hỗ trợ quá trình khử cacbon trên toàn cầu.

  Với những nỗ lực và thỏa thuận ngày càng tăng ở cả cấp quốc gia và quốc tế đối với quá trình khử cacbon hợp tác, các phân tích và khuyến nghị, theo các tác giả của nó, đại diện cho "nghiên cứu toàn cầu đầu tiên phân định các thách thức phát thải và cơ hội giảm thiểu liên quan đến việc sử dụng khí đốt làm nguồn điện chuyển tiếp. thế hệ."

  Zalo
  Hotline