Khám phá “khử cacbon trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”/Đại học Nihon công bố kết quả thông qua sự hợp tác giữa trường trung học/đại học, Liên đoàn các công ty điện lực cũng tư vấn

Khám phá “khử cacbon trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”/Đại học Nihon công bố kết quả thông qua sự hợp tác giữa trường trung học/đại học, Liên đoàn các công ty điện lực cũng tư vấn

    Vào ngày 16, Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Thế hệ Tiếp theo (RINGS) của Trường Đại học Văn học và Khoa học Nihon đã tổ chức buổi thuyết trình về kết quả học tập khám phá của các học sinh từ Trường Trung học Sakuragaoka thuộc Đại học Nihon trong khuôn viên Đại học Nihon ở Phường Setagaya, Tokyo, với tư cách là một phần của dự án hợp tác giữa trường trung học và đại học. Học sinh từ trường trung học Sakuragaoka được chia thành ba nhóm và với sự hỗ trợ từ các sinh viên đại học và sau đại học, họ đã đề xuất những cải tiến và giải pháp cho nhiều vấn đề xã hội khác nhau. Tính trung hòa carbon cũng là chủ đề cho việc học tập khám phá và Liên đoàn các công ty điện lực Nhật Bản đã cung cấp thông tin và lời khuyên để chuẩn bị trình bày kết quả.

    Chúng tôi đã xem xét cách có thể đóng góp vào việc trung hòa lượng carbon thông qua cuộc sống hàng ngày của học sinh trung học.
     

    Zalo
    Hotline