Khai mạc Đại hội đồng cổ đông và Thành lập Tập đoàn Đầu tư Xanh Nhật Bản về Trung hòa Carbon (JICN)

Khai mạc Đại hội đồng cổ đông và Thành lập Tập đoàn Đầu tư Xanh Nhật Bản về Trung hòa Carbon (JICN)

  Khai mạc Đại hội đồng cổ đông và Thành lập Tập đoàn Đầu tư Xanh Nhật Bản về Trung hòa Carbon (JICN)
  1. Đại hội khai mạc của Tập đoàn Đầu tư Xanh Nhật Bản về Trung lập Carbon
  (JICN) được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 với sự tham dự của đại diện từ 79 trên tổng số 82 cổ đông
  các công ty và các bộ, ngành liên quan bao gồm Bộ Môi trường
  (MOE), Nhật Bản, Bộ phụ trách và Bộ Tài chính, Nhật Bản, một trong những
  cổ đông. Sau cuộc họp chung, một đơn đăng ký đã được nộp để đăng ký JICN
  thành lập công ty, thành lập tổ chức.

  2. Vốn của tổ chức khi thành lập là 20,4 tỷ yên (10,2 tỷ yên trong ngành công nghiệp
  đầu tư của chính phủ (Chương trình cho vay và đầu tư tài chính [FILP]) và 10,2 tỷ yên
  từ 82 công ty khu vực tư nhân). Chính phủ dành tới 20 tỷ yên bao gồm cả
  trên 10,2 tỷ yên cho JICN vào năm 2022 và sẽ đóng góp tới 40 tỷ yên vào năm 2023
  (MOE Nhật Bản yêu cầu FILP).

  3. Các thành viên của hội đồng quản trị đã được hoàn thành trong các cuộc họp bao gồm một cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức sau
  cuộc họp chung.
  TAYOSHI Yoshihiko: Thành viên đại diện của Hội đồng quản trị, Chủ tịch & Giám đốc điều hành
  *Thành viên Tiểu ban Đầu tư
  UEDA Yoshinori: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành Cấp cao (Giám đốc Đầu tư
  Cán bộ (CIO))
  NAGASHIMA Tetsuya: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành
  (Phụ trách Chiến lược Công ty)
  ARAI Yoshiaki: Thành viên HĐQT *Chủ tịch Ủy ban Đầu tư
  OHUCHI Chieko: Thành viên Hội đồng *Thành viên Ủy ban Đầu tư
  OZEKI Tamane: Thành viên HĐQT *Thành viên Ủy ban Đầu tư
  MUTO Megumi: Thành viên Hội đồng *Thành viên Ủy ban Đầu tư
  NOGUCHI Mayumi: Kiểm toán viên

  4. JICN là tập đoàn điều hành hoạt động kinh doanh quỹ với nguồn vốn từ FILP của chính phủ
  và đầu tư của khu vực tư nhân (tổng cộng 20,4 tỷ yên vào thời điểm thành lập). JICN
  nhằm mục đích cung cấp các khoản đầu tư và cho vay (cung cấp tiền rủi ro) cho các dự án góp phần
  khử cacbon và để thu hút một lượng lớn ESG tư nhân.
  File đính kèm: Thông tin chi tiết về Đại hội khai mạc và thành lập Green Japan
  Công ty Đầu tư Trung hòa Carbon (JICN)

  Zalo
  Hotline