Khách hàng của chúng tôi đang tìm mua cụm công nghiệp rộng 30 ha (khu công nghiệp mini) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách hàng của chúng tôi đang tìm mua cụm công nghiệp rộng 30 ha (khu công nghiệp mini) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Khách hàng của chúng tôi đang tìm mua cụm công nghiệp rộng 30 ha (khu công nghiệp mini) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cụm CN đầy đủ hồ sơ pháp lý.

    Liên hệ: tarominh@gmail.com/Lê Ngọc Anh Minh, Mr.

    Zalo
    Hotline