Kết quả Đối thoại Cấp cao Nhật Bản-EU về Môi trường lần thứ 19

Kết quả Đối thoại Cấp cao Nhật Bản-EU về Môi trường lần thứ 19

  Kết quả Đối thoại Cấp cao Nhật Bản-EU về Môi trường lần thứ 19
  第 19 回 日 EU 環境高級事務レベル会合の開催について(結果)

  Nhật Bản và Ủy ban Châu Âu đã tổ chức Đối thoại cấp cao về Môi trường lần thứ 19 thông qua cầu truyền hình vào ngày 23 tháng 1 năm 2023 để thảo luận về ba vấn đề môi trường chính – đa dạng sinh học, kinh tế tuần hoàn và nhựa, và ô nhiễm. Họ cũng thảo luận về những phát triển đa phương liên quan đến vai trò chủ tịch G7 của Nhật Bản, Công ước về Đa dạng sinh học (CBD), các cuộc đàm phán về một công cụ ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa, Công ước Basel và Phương pháp tiếp cận chiến lược đối với quản lý hóa chất quốc tế (SAICM).

  Cuộc họp do ONO Hiroshi, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề môi trường toàn cầu, Bộ Môi trường Nhật Bản và Florika FINK-HOOIJER, Tổng giám đốc, Tổng cục Môi trường của Ủy ban châu Âu, đồng chủ trì cuộc họp.

  Các chi tiết sau đây.

  Nội dung thảo luận
  Các đối tác bày tỏ cam kết tiếp tục nâng cao tham vọng môi trường của họ ở cấp quốc gia và đa phương phù hợp với Liên minh xanh EU-Nhật Bản. Sau đó, họ hoan nghênh tiến bộ trong việc phát triển kế hoạch hoạt động của Liên minh Xanh EU-Nhật Bản, và trong bối cảnh đó, họ xác nhận nội dung của phần dành riêng cho bảo vệ môi trường và bày tỏ ý chí chung để thực hiện nó bằng các bước cụ thể trong thời gian tới. tháng.

  Trong Đối thoại cấp cao, hai bên đã quyết định cùng với các bên khác tổ chức các cuộc đối thoại cấp kỹ thuật vào năm 2023 về 1) Thực hiện Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh Montreal, đặc biệt tập trung vào nền kinh tế tích cực tự nhiên và các loài ngoại lai xâm lấn; và 2) Thiết kế sản phẩm cho nền kinh tế tuần hoàn, đặc biệt tập trung vào rác thải nhựa và rác thải bao bì & bao bì, cũng như nhựa sinh học, có thể phân hủy sinh học và có thể làm phân trộn. Về các vấn đề đa phương, đáng chú ý là Nhật Bản và EU đã quyết định hợp tác chặt chẽ hướng tới việc thực hiện Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal và hướng tới việc thông qua một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầy tham vọng về ô nhiễm nhựa.

  Cuối cùng, hai bên nhắc lại cam kết tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 sắp tới tại Sapporo.

  Zalo
  Hotline