Kết quả đấu thầu FIP lần 3, tổng công suất 137 MW, gồm 2 dự án công suất cực cao

Kết quả đấu thầu FIP lần 3, tổng công suất 137 MW, gồm 2 dự án công suất cực cao

  Kết quả đấu thầu FIP lần 3, tổng công suất 137 MW, gồm 2 dự án công suất cực cao
  Số lượng đấu thầu thành công là 11 và giá bình quân gia quyền giảm xuống 9,73 yên/kWh.

  (出所:電力広域的運営推進機関)

  Hình ảnh đấu giá thành công
  (Nguồn: Tổ chức điều phối xuyên khu vực của các nhà khai thác truyền tải)

  Vào ngày 25 tháng 11, Tổ chức điều phối liên khu vực của các nhà khai thác truyền tải (OCTOC) đã công bố đấu thầu lần thứ 14 (năm tài chính 2022) dựa trên Đạo luật về các biện pháp đặc biệt liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo, nhắm mục tiêu phát điện quang điện (các dự án kết nối điện áp cao và siêu cao áp) từ 250 kW trở lên). 3 lần) đã được công bố. Kể từ năm tài chính này, các nhà máy điện có công suất từ ​​1 MW trở lên sẽ phải chịu Biểu giá điện đầu vào (FIP) và các nhà máy điện từ 250 kW trở lên và dưới 1 MW sẽ phải chịu biểu giá điện đầu vào (FIT) hệ thống.

  Đối với phiên đấu giá này, giá giới hạn trên đã được công bố trước và được đặt ở mức 9,75 yên/kWh, thấp hơn 0,13 yên so với mức 9,88 yên/kWh trước đó. Ngoài ra, công suất đề xuất là 175 MW đối với loại FIP và 50 MW đối với loại FIT, tổng cộng là 225 MW, giống như lần trước. Các đấu thầu thành công là 11 dự án FIP với tổng công suất 137,2069 MW và 17 dự án FIT với tổng công suất 11,3014 MW.

  Giá đấu thầu thành công bình quân gia quyền là 9,73 yên/kWh đối với FIP và 9,70 yên/kWh đối với FIT. Mức giảm này nhỏ hơn mức giảm 0,13 yên trong giá tối đa cho cả FIP và FIT.

  Vì số lượng đặt giá thầu và số lượng đặt giá thành công bằng với số lượng đặt giá thầu nên đấu thầu cạnh tranh không hoạt động, có thể thấy rằng có rất nhiều người tham gia đặt giá thầu.

  Trong số các dự án đủ điều kiện tham gia đấu thầu, 13 dự án (trong số 142,1869 MW) thuộc đối tượng FIP đã thực sự tham gia đấu thầu, với tổng số 137,2069 MW và 20 dự án thuộc đối tượng FIT (trong số 14,1504 MW), 17 (11.3014) Có 2 dự án FIT, tổng công suất 4,98 MW và 3 dự án FIT, tổng công suất 2,849 MW, mặc dù đủ điều kiện không tham gia đấu thầu.

  Mặc dù đấu thầu lần này không đạt chỉ tiêu nhưng tổng sản lượng các FIP đấu thầu thành công đã tăng từ khoảng 14 MW lần trước lên khoảng 137 MW lần này, tăng gần gấp 10 lần. Số trường hợp từ 10 lần trước tăng lên 11 trường hợp lần này, nhưng nguyên nhân khiến tổng sản lượng tăng nhanh là do lần trước không có dự án quy mô lớn nào được kết nối với điện áp cao đặc biệt, nhưng lần này thì có hai trường hợp. (28,8MW, 94,16MW) Việc trúng thầu có tác động lớn.

  Dự án đấu thầu thành công 94,16 MW (CES Iwaki Solar Power Plant LLC) có thành tích trúng thầu với giá 10,29 yên/kWh trong đợt đấu thầu FIT lần thứ 10 nhưng không hiểu vì lý do gì mà lần này lại tham gia đấu thầu.

  Trong cuộc đấu thầu FIP đầu tiên của năm tài chính này cách đây hai năm, chỉ có năm cuộc đấu thầu thành công, nhưng tổng cộng 128,94 MW đã được trao (tương đương 128,94 MW (tương đương 76,8 MW).

  Bằng cách chia số lượng hồ sơ dự thầu thành bốn lần một năm và giảm số lượng hồ sơ dự thầu cho mỗi lần, một lần nữa, rõ ràng là việc không tham gia các dự án điện áp cực cao và xu hướng giá thầu có tác động đáng kể đến kết quả đấu thầu thành công.

   Đấu thầu năm 2022 sẽ được tổ chức bốn lần và giá tối đa sẽ được thông báo trước. Giá tối đa lần đầu là 10,00 yên/kWh, lần thứ hai là 9,88 yên/kWh và lần thứ ba là 9,75 yên/kWh. Lần thứ tư tiếp theo được công bố là 9,63 yên/kWh. Công suất được cung cấp trong vòng 4 sẽ là 175 MW đối với FIP và 50 MW đối với FIT, tổng cộng là 225 MW, giống như trường hợp lần này.

  Zalo
  Hotline