Kết quả đấu giá các nguồn năng lượng khử cacbon dài hạn cho thấy cánh cửa hẹp dành cho pin lưu trữ với tỷ lệ thành công là 24%

Kết quả đấu giá các nguồn năng lượng khử cacbon dài hạn cho thấy cánh cửa hẹp dành cho pin lưu trữ với tỷ lệ thành công là 24%

  Vào ngày 26 tháng 4, Tổ chức Quản lý Điện năng Liên khu vực (OCCTO) đã công bố kết quả hợp đồng đấu giá nguồn điện phi cacbon dài hạn năm 2023.

  (Nguồn: OCCTO)

  Hình ảnh đấu giá nguồn điện dài hạn khử cacbon (hệ thống mới)
  (Nguồn: OCCTO)

  Cuộc đấu giá nguồn điện khử cacbon dài hạn có hai hạng mục chính: nguồn điện khử cacbon và nhiệt điện chạy bằng LNG. Loại đầu tiên có tổng công suất theo hợp đồng là 4.010 MW, gần bằng công suất được quảng cáo là 4.000 MW, và loại tổng số tiền ký hợp đồng là 233,6 tỷ yên mỗi năm Ta. Tổng công suất theo hợp đồng sau này là 5,756 triệu kW, so với giới hạn trên là 6 triệu kW và tổng số tiền theo hợp đồng là 176,6 tỷ yên mỗi năm.

  (Nguồn: OCCTO)

  Công suất đấu thầu/công suất đấu thầu thành công theo phương thức phát điện
  (Nguồn: OCCTO)

  Công suất theo hợp đồng cho danh mục "pin lưu trữ/bộ lưu trữ được bơm" của "nguồn năng lượng khử cacbon" là 1.669.000 kW, vượt xa giới hạn tuyển dụng là 1.000.000 kW. Điều này là do hạng mục ``cải tạo các nhà máy nhiệt điện hiện có (đốt hỗn hợp hydro/amoniac)'' không đáp ứng được giới hạn tuyển dụng và các suất còn lại được phân bổ cho ``pin lưu trữ/lưu trữ bơm.''

  Tuy nhiên, chỉ nhìn vào pin lưu trữ, số lượng giá thầu đạt tới 4.559.000 kW, trong đó chỉ có 1.092.000 kW được trao, dẫn đến tỷ lệ thành công là 24%, hay bội số gấp 4 lần.

  Cuộc đấu giá nguồn điện đã khử cacbon dài hạn là một phần của thị trường công suất và nhằm mục đích đảm bảo khả năng cung cấp từ các nguồn điện đã khử cacbon trong thời gian dài bằng cách tăng khả năng dự đoán dài hạn, đây là một vấn đề trong đầu tư nguồn điện và thúc đẩy đầu tư mới vào nguồn năng lượng khử cacbon được thành lập cho mục đích Cụ thể, về nguyên tắc, thu nhập công suất ở mức chi phí cố định của nguồn điện có thể đạt được trong 20 năm và khoảng 90% thu nhập từ các thị trường khác sẽ được hoàn trả sau khi thực hiện. Trong cuộc đấu giá, một mức doanh thu công suất cố định được đưa ra để đấu thầu.
   
  Trong thông báo kết quả lần này, giá đấu thầu các nguồn điện riêng lẻ không được tiết lộ. Tổng số hồ sơ dự thầu thành công cho các nguồn năng lượng khử cacbon là 30 cho pin lưu trữ, 5 cho đốt hỗn hợp amoniac, 1 cho đốt hỗn hợp hydro, 3 cho thủy điện (lưu trữ bằng bơm) và 2 cho sinh khối. Các gói thầu thành công nhất cho pin lưu trữ là Hexa Energy Service với 11 giá thầu, tiếp theo là CHC Japan với 4 giá thầu, Renova với 3 giá thầu, Tiida Power 110 với 3 giá thầu, Nozomi Energy với 2 giá thầu và Battery Park 1 với 2 giá thầu. ba công ty tiếp theo là Orix, Tess Engineering, Higuchi Gumi, Fukushima Storage Battery Business1 và Joyo Shoji.

  Trong số các dự án pin lưu trữ riêng lẻ, giá thầu công suất lớn nhất là 96.208 kW của Orix, tiếp theo là 74.669 kW của Tiida Power 110, 70.213 kW và 56.351 kW của Renova, và 39.983 kW của Hexa Energy Service. Xét về số lượng đấu thầu, có nhiều đơn vị trúng thầu từ 20.000 đến 30.000 kW. RENOVA có số lượng dự án có quy mô tương đối lớn, với tổng số 3 dự án với tổng công suất 165.591 kW.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline