Kết quả của Cuộc họp Nền tảng Đối thoại Chuyên gia Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 4 về Hợp tác Rác thải Biển và Hội thảo Rác thải Biển Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 4

Kết quả của Cuộc họp Nền tảng Đối thoại Chuyên gia Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 4 về Hợp tác Rác thải Biển và Hội thảo Rác thải Biển Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 4

  Vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, Cuộc họp Diễn đàn Đối thoại Chuyên gia Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 4 về Hợp tác xử lý rác thải biển và Hội thảo về rác thải biển Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 4 đã được tổ chức. Bộ Môi trường Nhật Bản, Bộ Sinh thái và Môi trường Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng các chuyên gia từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và chính quyền địa phương ở cả hai nước đã tham gia cuộc họp. Các cuộc thảo luận đã được tổ chức liên quan đến rác thải biển, đặc biệt là nghiên cứu về đặc điểm phân phối, dự đoán tương lai, sử dụng công nghệ kỹ thuật số để hiểu tình hình thực tế, nghiên cứu điển hình và sáng kiến ​​hợp tác công tư trong các biện pháp chống ô nhiễm. Kết quả thảo luận là hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực rác thải biển.

  Tóm tắt
   1. Ngày giờ: 27 tháng 6 năm 2023 (Thứ Ba) 14:00-18:30
   2. Địa điểm: Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Hội nghị trực tuyến)
   3. Chủ nhà: Bộ Môi trường Nhật Bản, Bộ Sinh thái và Môi trường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
   4. Thành phần tham gia:
       Phía Nhật Bản: Bộ Môi trường, các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, hợp tác công ích, chính quyền địa phương
       Phía Trung Quốc: Bộ Sinh thái và Môi trường, các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, chính quyền địa phương
   5. Thành tựu
       (1) Hai nước đã trình bày và trao đổi quan điểm về tính hiệu quả, thách thức và khả năng của các phương pháp giám sát, dự đoán tương lai và nghiên cứu về công nghệ viễn thám, phân tích hình ảnh và công nghệ kỹ thuật số để tìm hiểu thực trạng rác thải nhựa trên biển ở mỗi nước.
       (2) Các cuộc thảo luận về chính sách trong nước, cơ cấu tổ chức, tình hình hợp tác công tư và nghiên cứu điển hình về nỗ lực của chính quyền địa phương trong các biện pháp chống lại rác thải biển ở cả hai nước đã được tiến hành, giúp cả hai nước hiểu biết sâu sắc hơn.
       (3) Hai nước ghi nhận giá trị của việc trao đổi quan điểm về các biện pháp chống ô nhiễm rác thải biển và nhất trí tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.
       (4) Người ta đã đề xuất và công nhận rằng cuộc họp lần thứ 5 sẽ được tổ chức bởi Trung Quốc vào khoảng nửa đầu năm 2024. Các chi tiết sẽ được quyết định sau khi xem xét thêm.

  Zalo
  Hotline