Kế hoạch trung hạn mới của Tokyo Gas đặt mục tiêu lợi nhuận 150 tỷ yên cho năm 2025

Kế hoạch trung hạn mới của Tokyo Gas đặt mục tiêu lợi nhuận 150 tỷ yên cho năm 2025

  Kế hoạch trung hạn mới của Tokyo Gas đặt mục tiêu lợi nhuận 150 tỷ yên cho năm 2025

  Tokyo Gas president: Procurement from Sakhalin-2 necessary for stable gas supply - The Japan News

  Chủ tịch Uchida
  ◆ 230 tỷ yên cho đầu tư khử cacbon

  Vào ngày 22, Tokyo Gas đã công bố kế hoạch quản lý trung hạn cho tài khóa 2023-2025. Mục tiêu lợi nhuận cho năm tài khóa 2025, là tổng thu nhập hoạt động và thu nhập theo phương pháp vốn chủ sở hữu, được đặt ở mức 150 tỷ yên, tăng 20 tỷ yên so với mức trung bình cho năm tài khóa 2020 đến 2022. Tổng cộng 1 nghìn tỷ yên sẽ được đầu tư trong ba năm tới, trong đó 230 tỷ yên sẽ được phân bổ cho các dự án liên quan đến khử cacbon. Kế hoạch này nhằm giảm chi phí năng lượng gió ngoài khơi, dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận, và mở rộng quy mô trình diễn sản xuất khí mê-tan tổng hợp (e-methane).

  Zalo
  Hotline