Kế hoạch lắp đặt tua bin gió trục đứng chịu được siêu bão công suất 10KW của Nhật Bản tại ĐBSCL

Kế hoạch lắp đặt tua bin gió trục đứng chịu được siêu bão công suất 10KW của Nhật Bản tại ĐBSCL

    Kế hoạch lắp đặt tua bin gió trục đứng chịu được siêu bão công suất 10KW  của Nhật Bản tại ĐBSCL

    Ngày 17 tháng 10 năm 2021, đại diện ban giám đốc Pacific Group và Giám đốc khu vực Asean của Challenergy Nhật Bản, công ty sở hữu công nghệ đón bão phát điện, đã đàm phán dự án thí điểm trụ tua bin trục đứng công suất 10KW tại một tỉnh duyên hải ĐBSCL.

    Trụ tua bin trục đứng này dự kiến thi công vào giữa năm 2022. Hiện, hai bên đang đàm phán các thỏa thuận trọng yếu để thực hiện dự án.

    Zalo
    Hotline