JR West, NTT Community, v.v./Bắt đầu kinh doanh quản lý cơ sở hạ tầng toàn diện “JCLaaS”

JR West, NTT Community, v.v./Bắt đầu kinh doanh quản lý cơ sở hạ tầng toàn diện “JCLaaS”

  Sáu bên, bao gồm JR West, NTT Communications và bốn tổ chức tài chính, đang triển khai một doanh nghiệp quản lý cơ sở hạ tầng toàn diện mới có tên ``JCLaaS'' để hỗ trợ chính quyền địa phương. Khi cơ sở hạ tầng cũ kỹ như cầu và công trình nước trở thành một vấn đề trên toàn quốc, chúng tôi sẽ khuyến khích sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và nỗ lực gây quỹ cần thiết để kiểm tra cơ sở hiệu quả cũng như sửa chữa và cập nhật quy mô lớn bằng công nghệ kỹ thuật số. Các đề xuất và sự phối hợp sẽ được thực hiện với sự cộng tác của nhiều chính quyền địa phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn tài chính đáng kể do dân số giảm.

  Để bắt đầu hoạt động kinh doanh mới, sáu bên - JR West, NTT Community, Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Ngân hàng Mizuho và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản - đã ký kết liên minh kinh doanh vào ngày 16.

  Sáu công ty được định vị là “nhà cung cấp nền tảng” cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc quản lý và cập nhật cơ sở hạ tầng. JR West sẽ đảm nhận quyền kiểm soát tổng thể và tối ưu hóa việc quản lý tài sản dài hạn về cơ sở vật chất và thiết bị. Cộng đồng NTT sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng số hóa và cộng tác dữ liệu. Mỗi ngân hàng sẽ hình thành một kế hoạch tài trợ.

  Chúng tôi sẽ làm việc với các công ty xây dựng và các đối tác khác để cung cấp dịch vụ. Công ty đặt mục tiêu mở rộng kinh doanh tới hơn 100 chính quyền địa phương vào năm 2030.

  Zalo
  Hotline