JOGMEC và Hiệp hội Hàng hải đồng ý về cách tiếp cận tập trung/phát triển gió ngoài khơi

JOGMEC và Hiệp hội Hàng hải đồng ý về cách tiếp cận tập trung/phát triển gió ngoài khơi

    Chia sẻ kết quả khảo sát tại chỗ/Đơn giản hóa việc kiểm tra và hướng tới vận hành sớm Vào ngày 5, Tập đoàn Năng lượng, Kim loại và Khoáng sản Nhật Bản (JOGMEC) đã ký thỏa thuận cơ bản với Nippon Kaiji Kyokai để đẩy nhanh việc hình thành các dự án sản xuất điện gió ngoài khơi trong nước. được công bố. Đây là "phương pháp trung tâm", trong đó chính phủ tiến hành khảo sát tại chỗ và đảm bảo kết nối lưới thay mặt cho các nhà khai thác và JOGMEC chịu trách nhiệm thực hiện các khảo sát tại chỗ cần thiết cho thiết kế cơ bản. Thông tin cũng sẽ được chia sẻ với Nippon Kaiji Kyokai, nghiên cứu thiết kế các cơ sở sản xuất điện gió. Bằng cách thực hiện đánh giá thiết kế hiệu quả hơn, nó sẽ góp phần khởi động sớm các hoạt động điện gió ngoài khơi.

    Zalo
    Hotline