JERA/Bộ phận mua sắm vật tư

JERA/Bộ phận mua sắm vật tư

    ◆ Nguồn nhân lực đa dạng và tạo ra giá trị

    JERA, công ty sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản, cũng là công ty duy nhất có bộ phận thu mua nguyên vật liệu. Hơn 70% nhân viên đang ở độ tuổi trung niên ở bộ phận thu mua vật tư tại trụ sở chính, nguồn nhân lực xuất sắc đến từ các công ty điện lực, nhà sản xuất công nghiệp nặng, công ty kỹ thuật, v.v., tạo nên một nền văn hóa phẳng. Tại đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những nỗ lực của Bộ phận Vật liệu JERA, chẳng hạn như cải cách mua sắm vật liệu và tuyển dụng nhân sự cấp trung, cùng với cuộc phỏng vấn với Yoshinori Shimizu, Tổng Giám đốc Mua sắm  Vật liệu.

    Zalo
    Hotline