JERA và IHI thử nghiệm Đồng đốt Nhiên liệu Amoniac khối lượng lớn trong Dự án Trình diễn tại Nhà máy Nhiệt điện Hekinan

JERA và IHI thử nghiệm Đồng đốt Nhiên liệu Amoniac khối lượng lớn trong Dự án Trình diễn tại Nhà máy Nhiệt điện Hekinan

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  JERA và IHI Tiến tới Bắt đầu Đồng đốt Nhiên liệu Amoniac khối lượng lớn trong Dự án Trình diễn tại Nhà máy Nhiệt điện Hekinan


  Kể từ năm tài chính 2021, JERA Co., Inc. (“JERA”) và IHI Corporation (“IHI”), theo chương trình tài trợ của Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO), một dự án trình diễn nhằm thiết lập công nghệ cho đồng đốt khối lượng lớn nhiên liệu amoniac tại Nhà máy Nhiệt điện Hekinan (“Dự án”).

  Dự án là một dự án quan trọng có thể là bước đầu tiên hướng tới quá trình khử cacbon nhanh chóng với chi phí thấp cho các quốc gia như Nhật Bản cần sản xuất nhiệt điện. Do đó, để thiết lập công nghệ nhanh nhất có thể, JERA và IHI đã và đang làm việc để rút ngắn thời gian lắp đặt đầu đốt, bồn chứa, đường ống và các thiết bị khác cần thiết cho Dự án.

  Với những điều chỉnh này đã hoàn tất, và dựa trên tiến độ ổn định của Dự án, JERA và IHI đã quyết định bắt đầu đồng đốt khối lượng lớn nhiên liệu amoniac (20% giá trị gia nhiệt) tại Tổ máy 4 của công suất phát hành khoảng 1 năm, đến năm 2023.

  JERA và IHI sẽ tiếp tục đặt ưu tiên cao nhất về an toàn trong khi tiến hành đều đặn các bước của Dự án với mục tiêu thiết lập công nghệ giảm thiểu CO2 cho các nhà máy nhiệt điện.

  Theo mục tiêu “JERA Zero CO2 Emission 2050”, JERA đã và đang làm việc để giảm lượng khí thải CO2 từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài xuống 0 vào năm 2050, thúc đẩy việc áp dụng nhiên liệu xanh hơn và theo đuổi nhiệt điện không thải CO2 trong quá trình phát điện. JERA sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình khử cacbon trong ngành năng lượng thông qua những nỗ lực chủ động của riêng mình nhằm phát triển các công nghệ khử cacbon trong khi đảm bảo tính hợp lý về kinh tế.

  IHI đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ sử dụng hydro và amoniac và thiết lập các chuỗi cung ứng liên quan. IHI cũng đang đóng góp vào việc thực hiện một xã hội định hướng tái chế và không có CO2 bằng cách đưa ra nhiều giải pháp để đạt được tính trung hòa của cacbon, chẳng hạn như công nghệ tái chế cacbon để sử dụng hiệu quả CO2.

  Tham khảo 1: Địa điểm dự án tại nhà máy nhiệt điện Hekinan (thành phố Hekinan, tỉnh Aichi)

  Tham khảo 2: Lịch trình dự án

  Tài liệu tham khảo 3: JERA và IHI bắt đầu dự án trình diễn liên quan đến đồng đốt Amoniac tại nhà máy điện đốt than thương mại quy mô lớn (công bố ngày 24 tháng 5 năm 2021)

  Tài liệu tham khảo 4: JERA và IHI Bắt đầu đồng đốt Amoniac nhiên liệu quy mô nhỏ tại Nhà máy Nhiệt điện Hekinan Tổ máy số 5 (công bố ngày 6 tháng 10 năm 2021)

  Zalo
  Hotline