JAPEX, v.v./Cơ sở cung cấp Amoniac sẽ được thành lập tại khu vực Soma

JAPEX, v.v./Cơ sở cung cấp Amoniac sẽ được thành lập tại khu vực Soma

    Năm công ty, JAPEX, Mitsubishi Gas Chemical, IHI, Mitsui & Co., và Mitsui O.S.K. Lines, đã thông báo vào ngày 30 rằng họ đã bắt đầu nghiên cứu chung để xây dựng cơ sở cung cấp amoniac ở khu vực Soma của tỉnh Fukushima. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu để thiết lập cơ sở nhập khẩu, lưu trữ và cung cấp amoniac sạch, cũng như nghiên cứu về nhu cầu hydro và amoniac. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu với mục tiêu bắt đầu cung cấp amoniac vào năm 2030.

    Zalo
    Hotline