Inox Wind thắng đơn hàng lặp lại 200 MW ở Gujarat từ NTPC

Inox Wind thắng đơn hàng lặp lại 200 MW ở Gujarat từ NTPC

  Inox Wind thắng đơn hàng lặp lại 200 MW ở Gujarat từ NTPC
  Photo by: Inox Wind (www.inoxwind.com).

  Nhà sản xuất tuabin gió Ấn Độ Inox Wind Ltd (BOM: 539083) đã nhận được đơn đặt hàng dự án chìa khóa trao tay từ đơn vị sản xuất điện nhà nước NTPC Ltd (BOM: 532555) liên quan đến dự án 200 MW ở bang Gujarat.

  NTPC Renewable Energy Ltd đã lựa chọn tuabin Inox Wind’s DF 113 / 92-2.0 MW cho một dự án tại địa điểm Dayapar ở Quận Kutch. Ngoài việc cung cấp và lắp đặt máy móc, công ty cũng sẽ cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) cho công viên gió, sẽ được đưa vào vận hành trước tháng 1 năm 2024.

  Theo thông báo, cơ sở hạ tầng chung như trạm biến áp tổng hợp 220 kV và một đường dây tải điện cao thế bổ sung đã được đưa vào vận hành, có nghĩa là dự án sẽ được thực hiện trên cơ sở plug-and-play với thời gian thực hiện ngắn hơn.

  Năm ngoái, cùng một công ty con của NTPC đã đặt hàng với Inox Wind cho một dự án gió 150 MW ở bang Gujarat, nơi nhà sản xuất tuabin cũng đã thực hiện thành công dự án chìa khóa trao tay 50 MW cho khách hàng đó vài năm trước đó.

  Zalo
  Hotline