Infinity™ Fuel Cell And Hydrogen, Inc, công bố hợp đồng thương mại đầu tiên cho hệ thống năng lượng pin nhiên liệu hydro độc lập với không khí để sử dụng cho các phương tiện dưới nước không người lái (Uuv's)

Infinity™ Fuel Cell And Hydrogen, Inc, công bố hợp đồng thương mại đầu tiên cho hệ thống năng lượng pin nhiên liệu hydro độc lập với không khí để sử dụng cho các phương tiện dưới nước không người lái (Uuv's)

  Infinity™ Fuel Cell And Hydrogen, Inc, công bố hợp đồng thương mại đầu tiên cho hệ thống năng lượng pin nhiên liệu hydro độc lập với không khí để sử dụng cho các phương tiện dưới nước không người lái (Uuv's)

  infinity fuel cell and hydrogen vehicles
  Infinity™ Fuel Cell and Hydrogen, Inc, công bố hợp đồng thương mại đầu tiên cho hệ thống năng lượng pin nhiên liệu hydro độc lập với không khí để sử dụng cho các phương tiện dưới nước không người lái (UUV).

  Infinity™ Fuel Cell and Hydrogen, Inc. gần đây đã công bố việc ký kết hợp đồng thương mại đầu tiên cho hệ thống năng lượng pin nhiên liệu hydro độc lập với không khí cho các hợp đồng dưới nước không người lái.

  Dự án nhiều giai đoạn cho một khách hàng thương mại giấu tên sẽ dẫn đến việc cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh. Đơn đặt hàng này được đưa ra chỉ ba tháng sau khi Infinity thông báo công khai ý định tìm kiếm thị trường mới cho công nghệ này, vốn ban đầu được tài trợ thông qua quan hệ đối tác với Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ. Thông báo đó được đưa ra cùng với hội nghị Khám phá thị trường toàn cầu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái.

  Richard Mullins, Giám đốc phát triển kinh doanh của Infinity, và nói thêm:

  Để có được cơ hội này tại Infinity là nỗ lực của cả nhóm. Trong một thời gian ngắn,  Bộ phận Kỹ thuật, Cố vấn Nội bộ, Hoạt động & Phát triển Kinh doanh đã làm việc với khách hàng của chúng tôi để đáp ứng hồ sơ sứ mệnh của họ, do đó mang lại nhiều cơ hội hơn trong thị trường pin nhiên liệu dưới nước thương mại.

  “Infinity rất biết ơn Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Văn phòng Thương mại CT vì sự hỗ trợ của họ trong việc xây dựng hợp đồng này.”

  UUV được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng thương mại như thăm dò dầu khí, kiểm tra cơ sở hạ tầng dưới nước (dây cáp, đường ống, v.v.), nghiên cứu khoa học và thậm chí cả cứu hộ dưới nước. Việc khám phá thành công địa điểm ở Nam Cực nơi xảy ra vụ đắm tàu Endurance năm 1915 của Robert Shackelton vào năm 2021 đã được thực hiện với sự trợ giúp của một phương tiện dưới nước không người lái.

  Ưu điểm chính của năng lượng pin nhiên liệu hydro trong các UUV lớn hơn là khả năng kéo dài thời gian dưới nước đến hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Điều này giúp loại bỏ chi phí lớn cho các tàu đấu thầu cần thiết để thường xuyên nổi lên và tiếp nhiên liệu cho UUV chạy bằng các loại nhiên liệu thông thường khác.

  Giới thiệu về Infinity: Được thành lập vào năm 2002, Infinity Fuel Cell and Hydrogen, Inc. là công ty dẫn đầu thị trường về thiết kế và sản xuất các hệ thống điện hóa không trọng lực, không khí, bao gồm các hệ thống pin nhiên liệu cho các ứng dụng trong không gian và dưới nước. Infinity cũng đang phát triển các công nghệ điện phân có thể tạo ra hydro và oxy trực tiếp ở mức 2000 psi trở lên. ™

  Infinity™ Fuel Cell and Hydrogen, Inc., công bố hợp đồng thương mại đầu tiên cho hệ thống năng lượng pin nhiên liệu hydro độc lập với không khí để sử dụng cho các phương tiện dưới nước không người lái (UUV's), Windsor, CT. Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 2 năm 2023

  Zalo
  Hotline