IHI và Gentari ký Biên bản ghi nhớ để khám phá Sản xuất và Kinh doanh Amoniac xanh tại Malaysia

IHI và Gentari ký Biên bản ghi nhớ để khám phá Sản xuất và Kinh doanh Amoniac xanh tại Malaysia

  IHI và Gentari ký Biên bản ghi nhớ để khám phá Sản xuất và Kinh doanh Amoniac xanh tại Malaysia


  Hôm nay, Tập đoàn IHI thông báo rằng họ đã ký kết một biên bản ghi nhớ với Gentari Hydrogen Sdn Bhd, một công ty con của tổ chức năng lượng sạch của PETRONAS, để đánh giá tính khả thi của việc tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào của Malaysia để sản xuất và bán amoniac xanh có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo.

  Theo bản ghi nhớ, IHI và Gentari sẽ xem xét mô hình kinh doanh sản xuất amoniac ở Johor, Malaysia, một địa điểm thích hợp để sản xuất điện mặt trời, nơi sản xuất amoniac xanh, sử dụng tại địa phương để phát điện và cung cấp nhiên liệu hàng hải, đồng thời xuất khẩu sang Nhật Bản và thị trường châu Á. Trong nghiên cứu này, IHI sẽ thực hiện vai trò thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật và khảo sát nhu cầu amoniac cho Nhật Bản, trong khi Gentari xử lý việc đánh giá nguồn cung cấp năng lượng tái tạo và các cơ sở khác nhau ở Malaysia, cũng như các cuộc khảo sát nhu cầu thị trường khác nhau. Sau khi tiến hành nghiên cứu khả thi kéo dài đến đầu năm 2023, dự án đặt mục tiêu phát triển một nhà máy sản xuất amoniac thương mại để bắt đầu hoạt động trước năm 2030.

  Hiện tại, amoniac có sẵn trên thị trường có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch thải ra carbon dioxide trong quá trình sản xuất, tuy nhiên, việc áp dụng amoniac xanh trong các phân đoạn sử dụng cuối như sản xuất điện, nhiên liệu hàng hải và nguyên liệu thô cho phân bón có thể giữ lượng khí thải carbon dioxide trong toàn bộ chuỗi cung ứng ở mức mức độ thấp. Hơn nữa, các công nghệ sản xuất, lưu trữ và vận chuyển amoniac xanh đã được thiết lập tốt và có thể đẩy nhanh việc triển khai thị trường.

  Thông qua việc thăm dò tính khả thi này, IHI và Gentari hướng tới mục tiêu trình diễn một số mô hình ứng dụng amoniac ở Malaysia và xây dựng chuỗi cung ứng amoniac nhiên liệu để giải quyết nhu cầu nhiên liệu sạch gia tăng trong tương lai. Do đó, nó sẽ giúp đẩy nhanh việc sử dụng nhiên liệu amoniac và góp phần cải thiện tính bền vững.

  Giới thiệu về IHI

  Tập đoàn IHI là nhà sản xuất công nghiệp nặng toàn diện hoạt động để tạo ra giá trị cho khách hàng trong bốn lĩnh vực chính—Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường; Cơ sở hạ tầng xã hội và cơ sở ngoài khơi; Hệ thống Công nghiệp và Máy đa năng; và Động cơ Hàng không, Không gian và Quốc phòng. IHI cam kết sâu sắc đóng góp cho xã hội thông qua công nghệ, kết hợp các khả năng kỹ thuật đa dạng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về năng lượng, đô thị hóa và công nghiệp hóa cũng như hiệu quả giao thông vận tải.

  Để biết thêm thông tin về hoạt động kinh doanh amoniac của IHI, vui lòng tham khảo trang web sau: https://ammoniacociety.com/

  Zalo
  Hotline