IHI giảm 40% năng lượng tiêu thụ để sản xuất hydro/Phương pháp nhiệt phân khí tự nhiên được đưa vào sử dụng thực tế vào cuối những năm 2020

IHI giảm 40% năng lượng tiêu thụ để sản xuất hydro/Phương pháp nhiệt phân khí tự nhiên được đưa vào sử dụng thực tế vào cuối những năm 2020

    IHI đã thông báo vào ngày 25 rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm sản xuất hydro bằng phương pháp `` nhiệt phân khí tự nhiên ''. Phương pháp này làm nóng khí tự nhiên và phân hủy nó thành hydro và carbon rắn. So với phương pháp sản xuất hydro hiện có bằng cách cải tạo hơi nước, dự kiến ​​năng lượng cần thiết để sản xuất hydro trên mỗi đơn vị có thể giảm khoảng 40%. Do hơn 90% lượng cacbon tạo ra từ quá trình phân hủy nhiệt được thu hồi ở dạng rắn nên dự kiến ​​sẽ giảm đáng kể lượng khí thải cacbon đioxit (CO2). Sử dụng điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo làm nguồn nhiệt, mục tiêu là đưa nó vào sử dụng thực tế tại các nước sản xuất khí đốt như Hoa Kỳ và Úc vào cuối những năm 2020.

    Zalo
    Hotline