Hydrogen Europe – Thư gửi Chủ tịch EC: Mang lại sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh thông qua quá trình khử cacbon

Hydrogen Europe – Thư gửi Chủ tịch EC: Mang lại sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh thông qua quá trình khử cacbon

  Hydrogen Europe – Thư gửi Chủ tịch EC: Mang lại sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh thông qua quá trình khử cacbon.

  chủ tịch hydrogen châu Âu

  Hôm nay, chúng tôi đã gửi một lá thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để nêu bật một số điều chỉnh về thể chế và chính sách cần thiết trong năm năm tới để đảm bảo các cân nhắc về môi trường, khí hậu, xã hội, kinh tế và địa chính trị được phản ánh đúng trong luật pháp của EU.

  Hệ sinh thái hydro của châu Âu đang ở vị thế thuận lợi để đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của quá trình chuyển đổi năng lượng và các mục tiêu của Hiệp ước vì năng lực cạnh tranh của châu Âu nhằm đảm bảo tính bền vững, thịnh vượng, cạnh tranh và khả năng phục hồi của các nền kinh tế châu Âu. Hydro có thể cung cấp sự linh hoạt cần thiết cho các nguồn năng lượng tái tạo của chúng ta và giúp khử cacbon cho các ngành năng lượng và công nghiệp vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Để điều đó trở thành hiện thực kịp thời cho cuộc kiểm tra thực tế năm 2030 của chúng ta, châu Âu cần chuyển từ việc đưa hydro vào hỗn hợp năng lượng theo lý thuyết sang phát triển nghiêm túc nền kinh tế hydro.

  EU cần một chương trình nghị sự triển khai hydro hấp dẫn, toàn diện và tập trung với ngân sách, mốc thời gian và bản đồ các đối tác thể chế và công nghiệp. Các khoản đầu tư công sẽ giúp các tác nhân công nghiệp châu Âu giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào các giải pháp sạch và giúp họ duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu. Chúng ta cũng cần xây dựng các quan hệ đối tác hydro mang lại khối lượng và an ninh nguồn cung, đồng thời đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển quốc tế và ngoại giao khí hậu của EU.

  Cần có tầm nhìn táo bạo dài hạn và các biện pháp ngắn hạn nhanh chóng để thúc đẩy phiên bản #EUGreenDeal vừa giúp chúng ta duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu, vừa đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng sạch giá cả phải chăng và đẩy nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Hydrogen Europe – Thư gửi Chủ tịch EC: Mang lại sự thịnh vượng và khả năng cạnh tranh thông qua quá trình khử cacbon.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline