Hợp tác với Uniper về các giao dịch LNG và Amoniac sạch từ Hoa Kỳ

Hợp tác với Uniper về các giao dịch LNG và Amoniac sạch từ Hoa Kỳ

  Hợp tác với Uniper về các giao dịch LNG và Amoniac sạch từ Hoa Kỳ
  JERA Co., Inc. (“JERA”), thông qua công ty con JERA Americas Inc., thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, đã ký kết các biên bản ghi nhớ (“MOU”) với Uniper Global Commodities S.E. và Uniper Global Commodities North America L.L.C. (gọi chung là "Uniper") về mua và bán LNG, và amoniac sạch từ Hoa Kỳ.

  Biên bản ghi nhớ về mua sắm và bán LNG nhằm cải thiện sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng ở cả Nhật Bản và Đức, thông qua hợp tác giữa hai công ty, đây là một vấn đề quan trọng hiện nay.

  JERA và Uniper đang xem xét cùng nhau tối ưu hóa danh mục LNG tương ứng của họ để cung cấp cho Nhật Bản và Đức và cải tiến chúng để tăng cường nguồn cung ổn định lâu dài.

  Dựa trên Biên bản ghi nhớ về việc mua và bán amoniac sạch của Hoa Kỳ, hai công ty từ Nhật Bản và Đức có nhu cầu lớn về amoniac sạch đang hợp tác để tạo điều kiện cho các dự án sản xuất amoniac sạch quy mô lớn ở Mỹ nhằm giải quyết thách thức toàn cầu về khử cacbon.

  JERA, cùng với đối tác ConocoPhillips, đang xem xét phát triển các dự án trên Bờ Vịnh Hoa Kỳ để sản xuất hydro và chuyển hóa thành amoniac sạch để cung cấp cho JERA và Uniper, với mục đích tăng nguồn cung cấp amoniac để sử dụng ở châu Âu và trong tương lai , ở Nhật Bản và châu Á lớn hơn.

  JERA sẽ đóng góp vào việc cung cấp các giải pháp thông qua việc mua sắm ổn định LNG cho các vấn đề an ninh năng lượng trong ngắn hạn và trung hạn và tích cực làm việc để thúc đẩy quá trình khử cacbon năng lượng trong trung và dài hạn.

  Zalo
  Hotline