Hợp tác toàn diện với Martech JSC về điện sinh khối và cung cấp nhiệt tại các khu công nghiệp

Hợp tác toàn diện với Martech JSC về điện sinh khối và cung cấp nhiệt tại các khu công nghiệp

  Hợp tác toàn diện với Martech JSC
  Ngày 6 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng giám đốc phát triển dự án của Pacific Group và ông Dương Quốc Bảo, Tổng giám đốc của Công ty CP Mạc Tích (Martech JSC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về việc tham gia đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và các dự án điện sinh khối do Pacific Group phát triển.

  Theo nội dung thỏa thuận ký kết, Pacific Group chịu trách nhiệm xúc tiến đầu tư dự án tại các địa phương và thu xếp vốn đầu tư, nhà đầu tư tư Nhật Bản còn Martech JSC chịu trách nhiệm bổ sung năng lực hồ sơ pháp lý, được thụ hưởng quyền thi công hệ thống sinh khối cung cấp hơi nóng cho các cụm công nghiệp và các nhà máy sinh khối độc lập.

  Hai bên sau đó tiến hành ký kết hợp đồng liên doanh để đầu tư phát triển chuỗi cụm công nghiệp tại ĐBSCL.

  Thông tin về Martech JSC tại: https://martech.com.vn/

  Zalo
  Hotline