Hợp tác phân phối với Tập đoàn khoáng sản Can-Am MineralsSpecialty Silica, Western USA

Hợp tác phân phối với Tập đoàn khoáng sản Can-Am MineralsSpecialty Silica, Western USA

    Hợp tác phân phối với Tập đoàn khoáng sản Can-Am MineralsSpecialty Silica, Western USA. Ngày 13 tháng 5 năm 2022, ông Rick Miller, tổng giám đốc khu vực Châu Á TBD và Trung Đông  của tập đoàn Can-Am Minerals Specialty Silica, Western USA đã ký biên bản hợp tác với Pacific Group về việc phân phối sản phẩm silica công nghiệp tái chế, thiết bị công nghiệp và xây dựng Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

    Hai bên cùng nhắm mục tiêu vào các dự án do Pacific Group và đối tác phát triển cũng như nhóm khách hàng khu vực LNG, kho cảng và nhiệt điện sinh khối.
     

    Zalo
    Hotline