Hợp tác M&A dự án năng lượng tái tạo với Grant Thornton Vietnam

Hợp tác M&A dự án năng lượng tái tạo với Grant Thornton Vietnam

    Ngày 24 tháng 5 năm 2021, ông Lê Ngọc Ánh Minh chủ tịch điều hành Pacific Group và bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, phó tổng giám đốc Grant Thornton Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác M&A các dự án năng lượng tái tạo, M&A mở rộng với các dự án kinh doanh khác và gọi vốn phát triển dự án mới

    Grant Thornton là hãng tư vấn danh tiếng về thuế, kiểm toán, mua bán sáp nhập và gọi vốn đầu tư dự án/doanh nghiệp quốc tế

    Địa chỉ website tạ: https://www.grantthornton.com.vn/services/japan-desk/

    Zalo
    Hotline