Hợp tác chiến lược với Tập đoàn Idro, Cộng hòa Italia

Hợp tác chiến lược với Tập đoàn Idro, Cộng hòa Italia

    Hợp tác chiến lược với Tập đoàn Idro, Cộng hòa Italia

    Ngày 7 tháng 6 năm 2023, đại diện Pacific Group và đại diện Idro Group, CH Italia đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc tham gia phát triển dự án xử lý nước thải tuần hoàn và xử lý nước thô tuần hoàn cho một cụm công nghiệp do Pacific Group và đối tác Nhật Bản đang xin cấp phép đầu tư tại 1 địa phương thuộc ĐBSCL.

    Thông tin về Idro Group, tập đoàn do Phòng Thương mại Italia giới thiệu: https://www.idro.net/en

    Zalo
    Hotline