Họp bàn phát triển kinh doanh với Công ty Cổ phần ACC 245, Quân chủng PKKQ

Họp bàn phát triển kinh doanh với Công ty Cổ phần ACC 245, Quân chủng PKKQ

  Ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại văn phòng Pacific Group, ông Lê Ngọc Ánh Minh và ông Nguyễn Văn Điệp đã tiếp đại tá Nguyễn Văn Long, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ACC 245, Quân chủng Phòng không Không quân

  Ông Lê Ngọc Ánh Minh, đại diện Pacific Group đã trình bày tổng quát về phương hướng kinh doanh phát triển hạ tầng cao tốc, sân bay, cảng biển và bày tỏ mong muốn hợp tác với Công ty Cổ phần ACC 245 trong công tác thiết lập dự án và xây lắp

  Đai diện ACC 245, đại tá Nguyễn Văn Long, phó tổng giám đốc đã ghi nhận thông tin các dự án do Pacific Group phát triển và sẽ báo cáo với tổng giám đốc cho ý kiến về việc ký kết hợp tác toàn diện

  Hai bên dự kiến sẽ gặp lại vào tuần sau và tiến hành ký kết hợp tác toàn diện

  Công ty Cổ phần ACC 245 là doanh nghiệp quốc phòng chuyên về đầu tư và xây lắp hạ tầng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án đường, cầu, sân bay tại Việt Nam, Lào và Campuchia

  Dự án mở rộng sân bay Cát Bi do Công ty Cổ phần ACC 245 thực hiện

  Zalo
  Hotline