Họp bàn kinh doanh với Suzuka Fine Co Ltd và Radish Solution Co Ltd

Họp bàn kinh doanh với Suzuka Fine Co Ltd và Radish Solution Co Ltd

    Ngày 2 tháng 11 năm 2021, đại diện Suzuka Fine Co Ltd, ông Shin Inoue tổng giám đốc cùng đại diện Radish Solution Vietnam Co Ltd, ông Takahiro Ueno tổng giám đốc cùng đại diện Pacific Group, ông Mã Thanh Danh, ông Lê Ngọc Ánh Minh đã có buổi họp về việc cung ứng sản phẩm công nghệ tiết kiệm năng lượng là sơn công nghệ chống nóng và chống ồn của Suzuka Fine Co Ltd.

    Tập đoàn Suzuka Fine Co Ltd thành lập tại tỉnh Mie vào năm 1948 và đã ra mắt sản phẩm sơn chống nóng đầu tiên vào năm 1979. Đến nay, công nghệ chống nóng và chống ồn vượt trội, giúp khách hàng tiết kiệm lượng điện tiêu thụ rất đáng kể. Tại Việt Nam, đo đếm tại nhà máy sử dụng giải pháp của Suzuka Fine Co Ltd thì khách hàng là nhà máy sản xuất đã tiết kiệm đến 49% tiền diện hàng tháng.

    Hai bên trao đổi để hiểu sâu về công năng của sản phẩm công nghệ Suzuka Fine đồng thời thảo luận hướng tiếp cận các khách hàng lớn tại thị trường Việt Nam và ông Mã Thanh Danh giữ vai trò trọng yếu.

    Zalo
    Hotline