Họp bàn hợp tác với Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam thuộc Hiệp hội các Đô thị Việt Nam

Họp bàn hợp tác với Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam thuộc Hiệp hội các Đô thị Việt Nam

  Họp bàn hợp tác với Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam thuộc Hiệp hội các Đô thị Việt Nam
  Ngày 3 tháng 7 năm 2023, đại diện Pacific Group đã có buổi làm việc với đoàn làm việc từ Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam thuộc Hiệp hội các Đô thị Việt Nam do bà Lê Hoa, trưởng trung tâm làm trưởng đoàn.
  Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam có các chức năng gồm:
  1. Thực hiện công tác nghiên cứu, dịch vụ chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội.
  2. Hợp tác, hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị Việt Nam trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị, quảng cáo, marketing, giới thiệu sản phẩm hoặc tổ chức các trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
  3. Trợ giúp, tư vấn và dịch vụ trong các công việc thuộc lĩnh vực phát triển đô thị.
  4. Thực hiện việc hỗ trợ, tìm kiếm sự liên kết, hợp tác hay lựa chọn đối tác để cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
  5. Tham gia xây dựng chiến lược nghiên cứu, tìm kiếm và nghiên cứu-phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị.

  Hai bên đã bàn bạc một số hướng hợp tác phát triển đô thị thông minh tích hợp trong dự án cụm công nghiệp và khu công nghiệp, kinh tế ban đêm hỗ trợ ngành du lịch tại một số địa phương.

  Dự kiến, hai bên sẽ bắt tay hợp tác thực hiện một số dự án tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL trong thời gian từ 2023 đến 2027.

  Zalo
  Hotline