Họp bàn chọn lọc chuyên cơ đón nhà đầu tư Nhật Bản

Họp bàn chọn lọc chuyên cơ đón nhà đầu tư Nhật Bản

  Ngày 19 tháng 3 năm 2021, đại diện Pacific Group gồm ông Nguyễn Văn Điệp phó tổng giám đốc và ông Nguyễn Minh Nhật, trợ lý đã có buổi làm việc với ông Matthew Chew, Giám đốc phụ trách cho thuê chuyên cơ cá nhân khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Air Charter Service thuộc Vương Quốc Anh 

  Hai bên bàn bạc để đi đến thống nhất thuê loại chuyên cơ phục vụ đoàn đầu tư VIP từ Nhật Bản, dự kiến khởi hành từ phi trường Narita/Tokyo đến Tân Sơn Nhất/Hồ Chí Minh vào cuối tháng 5 năm 2021. Hai bên đã thống nhất chọn dòng chuyên cơ Bombadier của Canada để phục vụ

   

  DATE

  FROM

  TO

  PAX

  TBC

  Tokyo Narita (NRT)

  Ho Chi Minh (SGN)

  13 – 14

   

   

   

  Option 1 – Bombardier Global 6000

  Aircraft type:                                                 Ultra-long range

  Year of Manufacture:                                    2015 – 2017

  Flight time:                                                    6 Hours 00 Minutes

  Max capacity:                                                14 Passengers

  Catering:                                                        Yes (Hot catering)

  Flight attendant:                                          Yes

   

   

   

   

  The Bombardier Global 6000 vs 5000, G550 & G650 | AvBuyer   

   

  Option 2 – Bombardier Global 5000

  Aircraft type:                                                 Ultra-long range

  Year of Manufacture:                                 2005

  Flight time:                                                    6 Hours 40 Minutes

  Max capacity:                                               13 Passengers

  Catering:                                                        Yes (Hot catering)

  Flight attendant:                                          Yes

   

    

  Option 3 – Bombardier Global XRS

  Aircraft type:                                                  Ultra-long range

  Year of Manufacture:                                   2011

  Flight time:                                                     6 Hours 00 Minutes

  Max capacity:                                                 13 Passengers

  Catering:                                                         Yes (Hot catering)

  Flight attendant:                                           Yes

   

   

  Global Express XRS Heavy Jet - Skyservice Air Charter FleetBOMBARDIER GLOBAL EXPRESS XRS Private jet rental for 12 passengers. Moscow airport. Luxury aircraft to rent. Fast quote for a private jet. Global Jet Concept

  Zalo
  Hotline