Hơn 1 triệu người đã đăng ký với CCUS cần sự hiểu biết của công chúng để cải thiện việc điều trị / Tetsuo Saito, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hơn 1 triệu người đã đăng ký với CCUS cần sự hiểu biết của công chúng để cải thiện việc điều trị / Tetsuo Saito, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  Hơn 1 triệu người đã đăng ký với CCUS cần sự hiểu biết của công chúng để cải thiện việc điều trị / Tetsuo Saito, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao


  Bộ trưởng Ngoại giao Saito

  Số lượng công nhân lành nghề đăng ký trong Hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng (CCUS) đã vượt quá 1 triệu. Tetsuo Saito, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, đã đưa ra thông báo tại một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các vào ngày 15. Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Saito cho biết, "Điều quan trọng là phải cải thiện điều kiện làm việc của những người lao động lành nghề." Tôi muốn mọi người trong xã hội công nhận điều này thông qua CCUS."


  Theo Quỹ Xúc tiến Công nghiệp Xây dựng (Quỹ Xúc tiến, Chủ tịch Akira Taniwaki), cơ quan chính của CCUS, đã có 1.024.269 công nhân lành nghề đăng ký tính đến cuối tháng 10. Số lượng doanh nghiệp đăng ký là 134.476, không bao gồm thạc sĩ một người. Số lượng lịch sử việc làm được ghi nhận trong tháng 10 cao kỷ lục là 3.801.819.


  Nó đã đạt đến mức được sử dụng bởi một trong ba công nhân lành nghề. Như một biện pháp cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Saito cho biết: “Chúng tôi muốn đưa ra hướng dẫn về tiền lương cho từng cấp độ theo kỹ năng và kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích tăng lương cho từng loại công việc theo cấp độ.” Ông cũng chỉ ra, "Khi số lượng người dùng tăng lên, điều quan trọng là phải nỗ lực số hóa việc quản lý trang web và nâng cao hiệu quả." Ông đề cập đến việc cải tiến hệ thống sẽ dẫn đến việc mở rộng phản ánh dữ liệu.


  Nhấn mạnh rằng CCUS có thể được kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề lâu dài của ngành như khắc phục tác hại của cấu trúc thầu phụ nhiều lớp bằng cách trở thành một "cơ sở hạ tầng hệ thống chung cho ngành". Thông qua ``Nhóm nghiên cứu về cải thiện môi trường cho ngành xây dựng bền vững'' do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thành lập vào tháng 8, ông cho biết, ``Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng khả năng sử dụng dần hệ thống.''
  Nhiều thập kỷ trước, khi làm việc cho một tổng thầu, ông nhớ lại: "Những người làm việc trong lĩnh vực này được đối xử công bằng. Tôi muốn làm được điều đó. Theo nghĩa đó, tôi muốn CCUS thành công bằng mọi giá."

  Zalo
  Hotline