Hội thảo chủ đề Phát triển thủy điện nhỏ/ Kêu gọi sử dụng trong đóng góp vùng

Hội thảo chủ đề Phát triển thủy điện nhỏ/ Kêu gọi sử dụng trong đóng góp vùng

     Vào ngày 24, NPO "Viện phát triển thủy điện", cơ quan thúc đẩy phát triển thủy điện đóng góp cho cộng đồng địa phương, đã tổ chức hội thảo về chủ đề phát triển thủy điện nhỏ. Tomoko Tezuka, Giám đốc điều hành của Citizen Energy Tottori, và các chuyên gia khác ủng hộ nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo trong khu vực đã lên sân khấu. Tỉnh Tottori dự kiến ​​sẽ bị giảm dân số nhanh chóng trong tương lai. Ông Tezuka kêu gọi cần tận dụng tình hình này và chuyển sang sản xuất và tiêu thụ năng lượng tại địa phương bằng cách tận dụng các nguồn thủy điện nhỏ tại địa phương.

    Tại hội thảo, chúng tôi đã xem xét sự phát triển của thủy điện nhỏ trong tương lai để đóng góp cho cộng đồng địa phương.
     

    Zalo
    Hotline