Hội nghị quốc tế AZEC nhằm thúc đẩy JCM và phát triển thị trường carbon

Hội nghị quốc tế AZEC nhằm thúc đẩy JCM và phát triển thị trường carbon

  Hội nghị quốc tế AZEC nhằm thúc đẩy JCM và phát triển thị trường carbon
  Thông cáo báo chí chung với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

  Vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2023, Bộ Môi trường (MOE) và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế AZEC nhằm thúc đẩy JCM và phát triển thị trường carbon (sau đây gọi là AZEC- Hội nghị quốc tế JCM). Hội nghị quy tụ các quan chức chính phủ tại các quốc gia đối tác của Cộng đồng Không phát thải Châu Á (AZEC). Những người tham gia đã tổ chức các cuộc thảo luận chủ động về các phương pháp tiếp cận trong tương lai nhằm thúc đẩy việc sử dụng Cơ chế tín dụng chung (JCM) và phát triển thị trường carbon ở các nước đối tác AZEC.

  ■ Toàn cảnh Hội nghị Quốc tế AZEC-JCM
  1. Chính phủ Nhật Bản đã và đang thúc đẩy JCM như một phương tiện để đạt được các mục tiêu giảm phát thải của Nhật Bản bằng cách đánh giá định lượng sự đóng góp của Nhật Bản vào việc giảm thiểu và loại bỏ khí thải nhà kính đạt được ở các nước đang phát triển và các khu vực khác thông qua việc phổ biến hoặc phổ biến các công nghệ, sản phẩm hàng đầu của Nhật Bản, hệ thống, dịch vụ và cơ sở hạ tầng để khử cacbon cho các quốc gia đó.

  2. Tại Hội nghị Bộ trưởng AZEC tổ chức vào tháng 3 năm 2023, các bộ trưởng tham gia đã công nhận tầm quan trọng của việc đạt được đồng thời ba cam kết về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng và khử cacbon cũng như mục tiêu chung về trung hòa carbon. Để đạt được mục tiêu này, các bộ trưởng đã nhất trí về một tuyên bố chung trong đó nêu rõ niềm tin chung của họ về tầm quan trọng của việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng theo các lộ trình khác nhau và thiết thực được điều chỉnh để đáp ứng hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Họ cũng quyết định công nhận AZEC là khuôn khổ để thúc đẩy quá trình khử cacbon ở châu Á.

  3. Hơn nữa, tại Hội nghị quan chức cấp cao của Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC SOM) lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 6 năm 2023, những người tham gia đã xác nhận việc thực hiện các nỗ lực khuyến khích sử dụng JCM như một trong những biện pháp cụ thể để điều phối chính sách. Hội nghị quốc tế AZEC-JCM này được tổ chức như một phần của những nỗ lực này.

  ■ Những điểm chính của hội nghị
  1. Vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2023, MOE và METI đã cùng tổ chức Hội nghị quốc tế AZEC-JCM tại Tokyo. Hội nghị quy tụ các đại biểu tham dự onsite và trực tuyến phụ trách chính sách tại các bộ, cơ quan liên quan đến năng lượng và môi trường của các nước đối tác AZEC (Thịnh vượng chung Australia, Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  2. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thông tin, quan điểm tập trung vào 5 chủ đề:
  [i] Tiến độ trên JCM*
  [ii] Diễn biến gần đây về thị trường carbon ở các nước đối tác
  [iii] Mối quan hệ giữa thị trường Năng lượng và thị trường Carbon ở các nước đối tác
  [iv] Tình hình thực hiện Điều 6 của Thỏa thuận Paris
  [v] Khả năng hợp tác khu vực thông qua hợp tác giữa các JCM và các nỗ lực khác

  *Lưu ý: Nhật Bản đã thành lập và vận hành JCM với Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Philippines, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong số các đối tác AZEC.

  MOE và METI sẽ tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng JCM ở AZEC và nỗ lực thúc đẩy quá trình khử cacbon ở châu Á với sự hợp tác của các nước đối tác AZEC.

  Zalo
  Hotline