Hoa Kỳ và các Đối tác khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) Công bố các Mục tiêu Đàm phán

Hoa Kỳ và các Đối tác khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) Công bố các Mục tiêu Đàm phán

  Hoa Kỳ và các Đối tác khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương Công bố các Mục tiêu Đàm phán
  09 tháng 9 năm 2022

  LOS ANGELES - Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Gina M. Raimondo đã tiếp đón các đối tác từ 13 quốc gia đối tác của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương về Thịnh vượng (IPEF) - đại diện cho hơn 40% nền kinh tế toàn cầu - tại quan chức đầu tiên trong- người họp Bộ trưởng. Các bộ trưởng đã có các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng, đồng thời công bố một cột mốc quan trọng trong việc theo đuổi một khuôn khổ kinh tế tiêu chuẩn cao và bao trùm.

  Đại sứ Katherine Tai cho biết: “Cuộc họp này là cơ hội để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác của chúng ta và điền vào thông tin chi tiết về cách chúng ta sẽ làm việc chung để giải quyết những thách thức và cơ hội sẽ xác định thế kỷ 21,” Đại sứ Katherine Tai nói. “Sau nhiều ngày thảo luận chuyên sâu, chúng tôi đã đạt được tiến bộ thực sự hướng tới mục tiêu đó và tôi rất vui được tiếp tục phát triển Khuôn khổ này, sẽ mở ra giá trị kinh tế to lớn cho khu vực của chúng ta và đóng vai trò là hình mẫu cho phần còn lại của thế giới noi theo”.

  Bộ trưởng Kinh tế Công Thương/METI Yasutoshi Nisimura gặp gỡ Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên @ Hội nghị Bộ trưởng IPEF (Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương) @ Los Angeles

  “Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của chúng tôi đã là một thành công không thể phủ nhận”, Bộ trưởng Raimondo nói. “Tuần này, 14 quốc gia đã cùng nhau vạch ra một con đường phía trước sẽ tạo ra cơ hội kinh tế, cải thiện điều kiện lao động và thúc đẩy tính bền vững cho tất cả các nền kinh tế của chúng ta. Quan trọng không kém, bộ trưởng này đã cho chúng tôi cơ hội để chứng tỏ rằng chúng tôi có thể mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể và hữu hình cho các nước đối tác đồng thời theo đuổi một khuôn khổ tiêu chuẩn cao và bao trùm. Tôi tự hào về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được và tôi ' Tôi vui mừng tiếp tục xây dựng động lực trong nỗ lực này. "

  Kể từ khi ra mắt vào tháng 5, các quốc gia IPEF đã tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu để xác định phạm vi từng trụ cột của Khung. Khi kết thúc các cuộc họp Quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng, các đối tác đã đạt được sự nhất trí về các tuyên bố cấp bộ trưởng đối với từng trong bốn trụ cột của IPEF: Thương mại; Chuỗi cung ứng; Kinh tế sạch; và Kinh tế Công bằng.

  Khuôn khổ sẽ thúc đẩy khả năng phục hồi, tính bền vững, tính bao trùm, tăng trưởng kinh tế, công bằng và khả năng cạnh tranh cho các nền kinh tế của chúng ta. Thông qua IPEF, các đối tác hướng tới đóng góp vào hợp tác, ổn định, thịnh vượng, phát triển và hòa bình trong khu vực. Khuôn khổ cũng sẽ mang lại những lợi ích hữu hình thúc đẩy hoạt động kinh tế và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, đồng thời mang lại lợi ích cho người lao động và người tiêu dùng trên toàn khu vực. 14 đối tác của IPEF đại diện cho 40% GDP toàn cầu và 28% thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu.

  Các tuyên bố của bộ trưởng IPEF có sẵn qua các liên kết được cung cấp dưới đây:

  Trụ cột I (Thương mại)
  Trong Trụ cột Thương mại, các đối tác IPEF sẽ tìm kiếm các điều khoản tiêu chuẩn cao trong các lĩnh vực nền tảng để tăng trưởng kinh tế có khả năng phục hồi, bền vững và bao trùm, bao gồm lao động, môi trường, nền kinh tế kỹ thuật số, nông nghiệp, minh bạch và các thông lệ quản lý tốt, cạnh tranh, toàn diện, thương mại tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kỹ thuật và phát triển kinh tế. Hoa Kỳ và các đối tác IPEF sẽ tìm kiếm các điều khoản tiêu chuẩn cao có lợi cho người lao động và đảm bảo thương mại tự do và công bằng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, đồng thời góp phần có ý nghĩa vào việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi dự định thúc đẩy thương mại kỹ thuật số toàn diện bằng cách xây dựng một môi trường tin cậy và tin cậy trong nền kinh tế kỹ thuật số, bằng cách giải quyết các hành vi phân biệt đối xử và bằng cách thúc đẩy các luồng dữ liệu xuyên biên giới đáng tin cậy và an toàn. Chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy an ninh lương thực và các thực hành nông nghiệp bền vững cũng như lợi ích của các thông lệ quản lý tốt trong việc hỗ trợ quản trị tốt và sẽ hướng tới việc khai thác các thông lệ tốt nhất liên quan đến việc tạo thuận lợi cho thương mại.

  Trụ cột II (Chuỗi cung ứng)
  Trong Trụ cột chuỗi cung ứng, các quốc gia sẽ tìm cách phối hợp các hành động để giảm thiểu và ngăn chặn sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong tương lai và đảm bảo các ngành quan trọng và sản phẩm chủ chốt cho các nhà sản xuất của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác IPEF để xác định các lĩnh vực và sản phẩm quan trọng đối với an ninh quốc gia, khả năng phục hồi kinh tế cũng như sức khỏe và sự an toàn của công dân - và sau đó hành động chung để tăng khả năng phục hồi của các lĩnh vực này, tạo ra việc làm và các cơ hội kinh tế. các ngành của tương lai. Các đối tác sẽ xác định các nguồn duy nhất và các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng quan trọng, đồng thời hợp tác để giải quyết chúng bằng cách thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật lý và kỹ thuật số mới. Các đối tác sẽ sử dụng dữ liệu để cải thiện hậu cần chuỗi cung ứng và đầu tư vào các cơ hội đào tạo và phát triển mới để nâng cao kỹ năng cho người lao động và đảm bảo rằng tất cả công dân đều chia sẻ lợi ích của việc tăng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Cuối cùng, các quốc gia sẽ tìm cách đảm bảo rằng công việc thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động làm nền tảng cho chuỗi cung ứng công bằng, bền vững và linh hoạt.

  Trụ cột III (Nền kinh tế sạch)
  Trong Trụ cột Năng lượng Sạch, các nước sẽ tìm cách mở rộng cơ hội đầu tư 

  thúc đẩy đổi mới và cải thiện sinh kế của công dân khi các đối tác khai thác nguồn năng lượng sạch dồi dào và tiềm năng hấp thụ carbon đáng kể của khu vực. Các đối tác đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác về năng lượng sạch và công nghệ thân thiện với khí hậu, cũng như huy động đầu tư và thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm ít phát thải và không phát thải. Công trình này sẽ là một phần của nỗ lực hướng tới tương lai nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính tổng thể. Các đối tác tìm cách thúc đẩy quá trình chuyển đổi chỉ với sự tham gia tích cực của các bên liên quan của chúng tôi, bao gồm khu vực tư nhân, người lao động và cộng đồng địa phương.

  Trụ cột IV (Kinh tế Công bằng)
  Trong Trụ cột Kinh tế Công bằng, các quốc gia sẽ tìm cách san bằng sân chơi cho các doanh nghiệp và người lao động trong các quốc gia đối tác bằng cách phòng ngừa và chống tham nhũng, hạn chế trốn thuế và tăng cường tính minh bạch, thừa nhận tầm quan trọng của công bằng, bao trùm, pháp quyền, trách nhiệm giải trình và minh bạch. Bằng cách đổi mới và tăng cường các phương pháp tiếp cận chung để thực hiện các biện pháp chống tham nhũng và thuế, các quốc gia sẽ tìm cách cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy dòng chảy thương mại, thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế của chúng ta đồng thời thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng.

  Vào tháng 5 năm 2022, Úc, Brunei Darussalam, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu quá trình thành lập Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khung kinh tế cho sự thịnh vượng. Đại sứ Tai và Bộ trưởng Raimondo đã tổ chức chức Bộ trưởng ảo đầu tiên vào tháng 5 ngay sau khi chính thức ra mắt. Họ cũng đã tổ chức một cuộc họp Bộ trưởng ảo vào tháng 7, tái khẳng định mục tiêu chung của họ là theo đuổi các cam kết liên tục và tăng cường với các nước đối tác IPEF.

  Toàn văn tuyên bố khởi động IPEF tháng 5 năm 2022 có tại đây.

  Zalo
  Hotline