Hoa Kỳ mở khoản tài trợ 750 triệu đô la cho R&D hydro

Hoa Kỳ mở khoản tài trợ 750 triệu đô la cho R&D hydro

    Hoa Kỳ mở khoản tài trợ 750 triệu đô la cho R&D hydro
    Bộ Năng lượng đã triển khai đợt đầu tiên trị giá 1,5 tỷ đô la theo kế hoạch


    Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DoE) đã mở quyền tiếp cận khoản tài trợ trị giá 750 triệu đô la cho R&D để giảm chi phí của hydro các-bon thấp— đợt đầu tiên trong tổng số 1,5 tỷ đô la được hứa hẹn bởi Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng (BIL). BIL ủy quyền 1 tỷ đô la cho R&D trong sản xuất hydro điện phân và 500 triệu đô la cho việc nghiên cứu các quy trình và phương pháp sản xuất và tái chế các hệ thống và vật liệu hydro có hàm lượng carbon thấp. Các giấy tờ khái niệm cho đợt tài trợ đầu tiên sẽ kết thúc vào tháng tới, với các đơn đăng ký đầy đủ sẽ đến hạn vào ngày 19 tháng 7. DoE có kế hoạch trao giải thưởng hỗ trợ tài chính dưới hình thức thỏa thuận hợp tác với thời hạn kéo dài 2–5 năm.

    Zalo
    Hotline