H&M, Lululemon Quay lập quỹ 250 triệu đô la Mỹ để khử carbon chuỗi cung ứng thời trang

H&M, Lululemon Quay lập quỹ 250 triệu đô la Mỹ để khử carbon chuỗi cung ứng thời trang

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  H&M, Lululemon Quay lập quỹ 250 triệu đô la Mỹ để khử carbon chuỗi cung ứng thời trang

  H&M, Lululemon Back $250 Million Fund to Decarbonize Fashion Supply Chain
  Hôm nay, Viện tác động may mặc phi lợi nhuận tập trung vào tính bền vững của thời trang (Aii) đã công bố việc ra mắt Quỹ Khí hậu Thời trang mới trị giá 250 triệu đô la, với các nhà tài trợ chính bao gồm Lululemon, H&M Group, H&M Foundation và Schmidt Family Foundation.

  Quỹ mới nhằm thúc đẩy các hành động và giải pháp hỗ trợ mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải của ngành vào năm 2030, đặc biệt tập trung vào chuỗi cung ứng, vốn chiếm phần lớn lượng khí thải của ngành thời trang, theo Aii.

  Cuối cùng, Aii nói rằng họ đặt mục tiêu mở khóa vốn 2 tỷ đô la từ các nguồn bao gồm từ thiện, thương hiệu thời trang, nhà sản xuất và các nhà đầu tư nợ và vốn cổ phần, với mục tiêu loại bỏ tới 150 triệu tấn CO2 khỏi chuỗi cung ứng hàng may mặc.

  Lewis Perkins, Chủ tịch của Aii, cho biết:

  “Chúng tôi được khích lệ rất nhiều bởi sự lãnh đạo và sự quyết đoán được thể hiện ngày hôm nay từ các đối tác chính này và rất vinh dự được đóng vai trò này khi chúng tôi mở ra giai đoạn đầu tiên của dự án.”

  Quỹ Khí hậu Thời trang sẽ cung cấp tài trợ theo chương trình cho các can thiệp của nhà cung cấp trong toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm chuyển sang điện tái tạo, tăng tốc vật liệu thế hệ tiếp theo, mở rộng quy mô vật liệu và thực hành bền vững, loại bỏ than trong sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

  Để hỗ trợ quản lý các giải pháp và áp dụng việc sử dụng quỹ, Aii cũng đã công bố kế hoạch khởi động Danh mục Giải pháp Khí hậu để phục vụ như một cơ quan đăng ký trực tuyến các sáng kiến ​​giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối nhằm giải quyết phát thải khí nhà kính của chuỗi cung ứng. Các đối tác quỹ và cố vấn chiến lược sẽ sử dụng danh mục đầu tư để điều chỉnh ngành và quyết định về các chương trình và khoản tài trợ.

  Perkins nói thêm:

  “Bằng cách sắp xếp các nhà lãnh đạo ngành và các nhà từ thiện tập trung vào khí hậu đằng sau các giải pháp có thể mở rộng, Quỹ Khí hậu Thời trang mở ra một con đường cho sự hợp tác nhiều hơn và thụ phấn chéo các giải pháp, tạo điều kiện đầu tư nhiều hơn và hành động tập thể mạnh mẽ hơn hướng tới mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030, đồng thời tìm kiếm sự công bằng về khí hậu cho các công dân và cộng đồng nơi sản xuất thời trang của chúng tôi. ”

  Zalo
  Hotline