Hiệp hội Công trình Nước thải Nhật Bản và JPEA hợp tác lắp đặt năng lượng mặt trời tại các cơ sở

Hiệp hội Công trình Nước thải Nhật Bản và JPEA hợp tác lắp đặt năng lượng mặt trời tại các cơ sở

  Vào ngày 13 tháng 6, Hiệp hội Công trình xử lý nước thải Nhật Bản (JSWA) và Hiệp hội sản xuất điện mặt trời (JPEA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy việc lắp đặt hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời tại các cơ sở xử lý nước thải.

  (Nguồn: Bản phát hành chung của JSWA và JPEA)

  Hình ảnh hợp tác
  (Nguồn: Phát hành chung của JSWA và JPEA)

  Nội dung của thỏa thuận là (1) trao đổi thông tin về năng lượng cơ bản, môi trường, thoát nước, v.v., (2) tổ chức các buổi đào tạo và hội thảo, (3) trao đổi thông tin để tạo và mở rộng các hệ thống khác nhau, và ( 4) phổ biến, thúc đẩy trao đổi thông tin và tương tác giữa chính quyền địa phương và các công ty tư nhân, và (5) các vấn đề khác. Các chi tiết sẽ được cả hai hiệp hội thảo luận trong tương lai.

  JSWA bao gồm khoảng 1.500 thành viên thường xuyên (chính quyền địa phương) và khoảng 900 thành viên hỗ trợ (công ty). Thỏa thuận hợp tác toàn diện này dự kiến ​​sẽ mang lại những lợi ích như mở rộng các lựa chọn để xem xét lắp đặt năng lượng mặt trời, giảm việc bảo trì và quản lý các cơ sở sản xuất điện mặt trời thông qua PPA (thỏa thuận mua bán điện), đảm bảo nguồn cung cấp điện trong trường hợp xảy ra thảm họa và tiến tới độc lập về năng lượng. .

  JPEA bao gồm khoảng 20 nhà sản xuất pin mặt trời (bộ phận phát điện) và tấm pin mặt trời, khoảng 40 công ty năng lượng và năng lượng, cùng khoảng 45 công ty bán hàng và lắp đặt. Thỏa thuận hợp tác toàn diện dự kiến ​​sẽ mở rộng thông tin về các dự án thoát nước, mở rộng tương tác với các bên liên quan đến thoát nước, phát triển thị trường PPA mới và mở rộng cơ hội kinh doanh.

  Kế hoạch thực hiện của chính phủ, được Nội các phê duyệt vào năm 2021, đặt mục tiêu lắp đặt thiết bị phát điện năng lượng mặt trời ở khoảng 50% số tòa nhà trở lên (bao gồm cả địa điểm) có thể được lắp đặt vào năm 2030. Ngoài ra, ``Hội nghị liên lạc của các bộ và cơ quan liên quan về khử cacbon trong khu vực công, v.v.'' được tổ chức vào tháng 3 năm 2024 đã đặt mục tiêu 160MW cho việc đưa sản xuất năng lượng mặt trời vào các cơ sở xử lý nước thải.

  Hơn nữa, vào tháng 4 năm 2024, 20 trưởng phòng từ các bộ và cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Môi trường và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, đã cùng công bố như sau: ``Chính quyền địa phương nên phát triển các cơ sở vật chất có thể lắp đặt ở để làm hình mẫu cho các doanh nghiệp và người dân trong khu vực của họ.''Chính phủ nên đặt mục tiêu lắp đặt thiết bị phát điện năng lượng mặt trời ở hơn 50% khu vực và đi đầu trong nỗ lực này'' một thông báo được đưa ra . Trong bối cảnh đó, hai hiệp hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện này.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline