Hiệp hội Điều hòa Nước, Hiệp hội Cấp nước Nhật Bản/Ký kết thỏa thuận cung cấp thông tin trong thời gian xảy ra thảm họa, cung cấp danh sách thành viên có thể ứng phó với hoạt động khôi phục khẩn cấp

Hiệp hội Điều hòa Nước, Hiệp hội Cấp nước Nhật Bản/Ký kết thỏa thuận cung cấp thông tin trong thời gian xảy ra thảm họa, cung cấp danh sách thành viên có thể ứng phó với hoạt động khôi phục khẩn cấp

  Hiệp hội Điều hòa Nước, Hiệp hội Cấp nước Nhật Bản/Ký kết thỏa thuận cung cấp thông tin trong thời gian xảy ra thảm họa, cung cấp danh sách thành viên có thể ứng phó với hoạt động khôi phục khẩn cấp

  Pacific Group

   

  Chủ tịch Mayama (trái) và Chủ tịch Aoki trao đổi thỏa thuận

  Vào ngày 14, Hiệp hội Tư vấn Cấp thoát nước Quốc gia (Suikyo, Chủ tịch: Kazunori Mayama) và Hiệp hội Công trình Nước Nhật Bản (Hiệp hội Công trình Nước Nhật Bản, Chủ tịch: Hideyuki Aoki) đã ký thỏa thuận về việc cung cấp thông tin trong trường hợp có sự cố thảm họa. Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý cấp nước bị ảnh hưởng bởi thảm họa, Hiệp hội Cấp nước cung cấp danh sách thông tin thành viên có thể giúp khôi phục trong trường hợp khẩn cấp. Tạo ra một môi trường cho phép sắp xếp công việc trôi chảy và cho phép thực hiện sớm công việc đánh giá thảm họa. Thỏa thuận ban đầu dự kiến ​​có hiệu lực vào tháng 4, nhưng thời hạn đã được dời lại do trận động đất ở Bán đảo Noto. Danh sách này sẽ được cung cấp cho các nhà quản lý nước ở tỉnh Ishikawa trong tháng này.


  Cùng ngày, lễ ký kết thỏa thuận đã được tổ chức tại trụ sở Hiệp hội Nước Nhật Bản ở Chiyoda-ku, Tokyo. Chủ tịch Mayama cho biết: ``Bây giờ hệ thống hỗ trợ trên diện rộng đã được thiết lập, tôi nhận thức được rằng trách nhiệm của mình ngày càng nặng nề hơn. Chúng tôi sẽ tạo ra một hệ thống để các thành viên của mình đào tạo và phấn đấu trở thành những nhà tư vấn có thể hữu ích trong thời điểm khó khăn. cần.” Tôi nói.


  Chủ tịch Aoki phát biểu: ``Tôi rất hy vọng rằng sự hỗ trợ được cung cấp bởi khả năng kỹ thuật tuyệt vời của các công ty thành viên hiệp hội hệ thống cấp nước sẽ giúp tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa của ngành cấp nước.''


  Kế hoạch hỗ trợ cụ thể là để Hiệp hội Cấp nước Nhật Bản trước tiên tóm tắt nhu cầu của các nhà quản lý cấp nước bị ảnh hưởng và cung cấp thông tin cho Hiệp hội Cấp nước. Thông qua mỗi chi nhánh, Suikonkyo đã tổng hợp danh sách các thành viên có thể hoạt động tại địa phương. Danh sách này sẽ được chuyển đến từng người quản lý công trình nước thông qua trụ sở Hiệp hội Hợp tác Nước Nhật Bản, cho phép họ ra lệnh thực hiện công việc một cách suôn sẻ. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm điều tra tình hình thiệt hại, thiết kế công việc khôi phục và chuẩn bị tài liệu để đánh giá thảm họa.


  Hiệp hội Điều hòa Nước có 118 công ty và Hiệp hội Nước Nhật Bản có khoảng 1.300 thành viên thường xuyên. Trước đây, mỗi chi nhánh của Hiệp hội Bảo tồn Nước đều có thỏa thuận riêng với chính quyền địa phương để ứng phó với thiên tai. Theo thỏa thuận này, Trụ sở Hiệp hội Bảo tồn Nước sẽ đảm nhận vai trò điều phối tổng thể, giúp có thể cung cấp hỗ trợ từ góc độ rộng hơn.

  Zalo
  Hotline