Hazama Ando / Văn phòng thế hệ tiếp theo Tòa nhà chi nhánh Tohoku mới, lễ hội cầu nguyện an toàn sẽ được hoàn thành vào tháng 2 năm 2012

Hazama Ando / Văn phòng thế hệ tiếp theo Tòa nhà chi nhánh Tohoku mới, lễ hội cầu nguyện an toàn sẽ được hoàn thành vào tháng 2 năm 2012

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Hazama Ando / Văn phòng thế hệ tiếp theo Tòa nhà chi nhánh Tohoku mới, lễ hội cầu nguyện an toàn sẽ được hoàn thành vào tháng 2 năm 2012

  Hình ảnh hoàn thành tòa nhà chi nhánh Tohoku (từ tài liệu thông cáo báo chí)


  Chủ tịch Masato Fukutomi đưa cuốc


  Giám đốc chi nhánh Hajime Tsukizuma người đặt máy cày


  Ông Manabu Sato

  Ando Hazama đã tổ chức lễ hội cầu nguyện an toàn cho việc xây dựng mới tòa nhà chi nhánh Tohoku ở Aoba-ku, Sendai vào ngày 13. Được thiết kế và thi công trong nhà, bao gồm cả văn phòng chi nhánh và căn hộ cho thuê. Việc xây dựng đã bắt đầu như là bước đầu tiên trong hoạt động kinh doanh FM (quản lý cơ sở) nhằm sử dụng hiệu quả bất động sản. Quy mô của cơ sở tổng cộng là 8000m2, gồm 1 tầng hầm và 10 tầng trên mặt đất. Sẽ có 102 căn nhà ở tầng trên (tầng 4 đến tầng 10) và văn phòng chi nhánh ở tầng dưới (tầng 2 và 3). Mục tiêu hoàn thành vào tháng 2 năm 2024.


  Địa điểm xây dựng là 1-232, Katahira 1-2, Aoba-ku, nơi có tòa nhà chi nhánh cũ. Bằng cách lựa chọn các công nghệ tiết kiệm năng lượng và tạo năng lượng cũng như vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, xây dựng và xác minh một tòa nhà văn phòng thế hệ tiếp theo đã trở thành ZEB (Tòa nhà Năng lượng Net Zero), sẽ rất hữu ích cho việc đưa ra các đề xuất cho khách hàng.


  Khoảng 20 người, bao gồm các sĩ quan từ trụ sở chính và các văn phòng chi nhánh, đã tham dự nghi lễ Thần đạo. Chủ tịch Masato Fukutomi đặt một chiếc cuốc và Hajime Tsukizuma, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Chi nhánh Tohoku, đặt một chiếc máy cày và cầu nguyện không xảy ra tai nạn hoặc thảm họa trong quá trình xây dựng.


  Chủ tịch Fukutomi cho biết, "Kết hợp nhiều công nghệ khác nhau quan tâm đến an toàn và môi trường, chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành một tòa nhà thế hệ tiếp theo sẽ dẫn đến" tạo ra giá trị của khách hàng "," tạo ra giá trị môi trường "và" tạo ra giá trị của nhân viên, "mà chúng tôi đã đặt ra trong tầm nhìn dài hạn của mình. Chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn và cân nhắc kỹ lưỡng về sự an toàn."
  □ Câu chuyện về Manabu Sato, Giám đốc Xưởng Sendai Katahira (Hazama Ando) □
  "Chúng tôi sẽ quản lý cẩn thận quy trình và cân nhắc kỹ lưỡng cho khu vực lân cận. Chúng tôi sẽ tận dụng hết khả năng kỹ thuật của mình để tạo ra một trang web như một mô hình về an toàn, môi trường, chất lượng và phong cách làm việc."

  Zalo
  Hotline