Hậu Giang: Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500ha

Hậu Giang: Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500ha

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Hậu Giang: Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500ha

  UBND tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc năm 2022 sẽ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho 3 khu đô thị mới tại huyện Châu Thành.

  Theo Quyết định, UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

  03 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đó là: Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Diện tích 194,6ha, tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

  Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Diện tích 142ha, tại Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

   
  Cổng chào khu Tái định cư  Đông Phú, tại Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

  Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới sông Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Diện tích 156ha, tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

  UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh.

  Sở Xây dựng Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang, trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

  UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.

  Zalo
  Hotline