Hanwha Powers Toho Gas với Offsite PPA Solar

Hanwha Powers Toho Gas với Offsite PPA Solar

  Hanwha Powers Toho Gas với Offsite PPA Solar

  (出所:ハンファQセルズジャパン)

  Một trong những nhà máy điện mặt trời PPA ngoại vi cung cấp điện cho Toho Gas
  (Nguồn: Hanwha Q CELLS Nhật Bản)

  (出所:ハンファQセルズジャパン)kế hoạch kinh doanh
  (Nguồn: Hanwha Q CELLS Nhật Bản)

  Vào ngày 30 tháng 11, Công ty TNHH Hanwha Q CELLS Nhật Bản (Minato-ku, Tokyo) đã ký PPA (Thỏa thuận mua bán điện) dài hạn với Công ty TNHH Toho Gas vào ngày 30 tháng 11. thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp không -FIT điện năng lượng tái tạo không phụ thuộc vào hệ thống biểu giá bán điện (FIT).

  Dựa trên hợp đồng, Tập đoàn Qenes sẽ cung cấp điện tái tạo từ một nhà máy điện mặt trời theo mô hình PPA bên ngoài mới được xây dựng thông qua mạng lưới phân phối và truyền tải điện chung. Sản lượng của nhà máy điện mặt trời và nguồn cung cấp điện hàng năm không được tiết lộ.

  Hanwha Q CELLS Nhật Bản đã dần thay đổi tên thương mại của các công ty con kinh doanh năng lượng điện kể từ tháng 8 và có kế hoạch tích hợp chúng thành thương hiệu "Q.ENEST" vào cuối năm 2022. Tập đoàn Qenes hiện cung cấp điện cho khoảng 100.000 khách hàng và sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp bán lẻ xanh và công nghệ xanh sử dụng năng lượng tái tạo không FIT trên toàn quốc.

  Zalo
  Hotline