Hans Energy đầu tư vào trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên của Hồng Kông

Hans Energy đầu tư vào trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên của Hồng Kông

  HANS Energy (00554.HK) đã thông báo rằng chính phủ Hồng Kông đã cấp một thỏa thuận về nguyên tắc cho việc xây dựng trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên của thành phố tại Trạm xe buýt Tây Kowloon của Citybus Limited.

  Hans Energy đầu tư vào trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên của Hồng Kông

  Công ty sẽ tài trợ cho việc mua sắm, với trạm dự kiến ​​sẽ hoạt động vào nửa cuối năm 2023. Citybus Limited sẽ vận hành trạm và cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu hydro cho xe buýt hydro đầu tiên của Hồng Kông, cũng thuộc sở hữu của Citybus Limited.

  Khoản đầu tư này đánh dấu sự khởi đầu trong quá trình chuyển đổi chiến lược của HANS Energy từ kinh doanh năng lượng truyền thống sang kinh doanh năng lượng mới. Công ty nắm giữ khoảng 15,56% cổ phần trong Bravo Transport Holdings Limited, công ty gián tiếp sở hữu 100% cổ phần trong Citybus Limited.

  Zalo
  Hotline