"Hành lang" của Hamaoka với tư cách là Di sản bảo tồn/Triển lãm tài liệu về tai nạn, bài học từ những thất bại

"Hành lang" của Hamaoka với tư cách là Di sản bảo tồn/Triển lãm tài liệu về tai nạn, bài học từ những thất bại

     ``Hành lang học hỏi từ sự cố'' do Chubu Electric Power xây dựng trên cơ sở Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka đã được Hiệp hội nghiên cứu bảo tồn Nhật Bản chứng nhận là di sản bảo tồn (chủ tịch: Kenzo Miya, giáo sư danh dự tại Đại học Tokyo). Di sản bảo tồn cho đến nay đã bao gồm các công nghệ liên quan đến an toàn hạt nhân. Cơ sở này là một phòng triển lãm mở cửa cho công chúng nhưng được đánh giá là có giá trị lịch sử nhờ nỗ lực truyền lại những bài học rút ra từ những tai nạn và rắc rối trong quá khứ cũng như những bí quyết kinh nghiệm cho đến nay mà không để chúng phai mờ. đã đạt được chứng nhận.

    Vụ vỡ đường ống của Đơn vị 1 Hamaoka được trưng bày tại Hành lang Học hỏi từ Thất bại
     

    Zalo
    Hotline