Tiếp nhận hàng mẫu tấm quang năng Nippon Solar

Tiếp nhận hàng mẫu tấm quang năng Nippon Solar

  Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Pacific Group chính thức nhận hai lô hàng mẫu tấm quang năng Nippon Solar để lắp đặt thực tế đo đếm hiệu suất phát điện 

   

  Hiện nay, Pacific Group đã phối hợp với kỹ sư của Nippon Solar tiến hành tính toán dự toán cho một số dự án tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Pacific Group cũng phối hợp Nippon Solar chuẩn bị một diễn đàn năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng dự kiến tổ chức vào tháng 10 hoặc 11 năm 2021 (tùy diễn biến của dịch bệnh Covid mà thời gian có thể thay đổi). Diễn đàn năng lượng này dự kiến có 500 khách hàng và đối tác tham dự  là các chủ dự án điện mặt trời, chủ khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy quy mô lớn, một số cơ quan nhà nước quản lý năng lượng tái tạo, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài để giới thiệu thương hiệu Nippon Solar và các giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời hiệu quả 

  Có thể là hình ảnh về trong nhà

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NIPPON SOLAR The biggest feature Guarantee of peace of mind by Japanese brands -Nippon Solar Quality Free provision of spare parts according to the number of MW Immediate response to defective product replacement Correspondence by Japanese staff'

   

   

  Có thể là hình ảnh về trong nhà

  Zalo
  Hotline