"GX League" nhằm mục đích biến đổi xã hội là gì? Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu tuyển dụng các công ty hỗ trợ

"GX League" nhằm mục đích biến đổi xã hội là gì? Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu tuyển dụng các công ty hỗ trợ

  "GX League" nhằm mục đích biến đổi xã hội là gì? Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu tuyển dụng các công ty hỗ trợ

  "Liên đoàn GX," mà Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang xem xét, dự kiến ​​sẽ là nơi không chỉ hỗ trợ các công ty đang hoạt động trong quá trình khử cacbon mà còn tham gia vào việc hình thành các quy tắc như không có CO2 ghi nhãn. Giới thiệu GX League là gì, chức năng và yêu cầu tham gia.

  Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khử cacbon
  Dẫn đến chuyển đổi kinh tế xã hội
  Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, "Liên đoàn GX (Chuyển đổi Xanh)" là một diễn đàn dành cho các cuộc thảo luận và nỗ lực nhằm chuyển đổi nền kinh tế và xã hội nói chung với các quỹ của chính phủ-ngành công nghiệp nhằm thực hiện trung tính carbon trong 2050. Đã được thực hiện. Trước đây, nó được xem xét dưới cái tên dự kiến ​​là "CN (Carbon Neutral) Top League", nhưng nó đã được đổi thành GX League tại Hội đồng các chuyên gia vào tháng 12 năm 2021.

  Đằng sau việc xem xét thành lập một liên đoàn GX là mục đích khuyến khích các nhà lãnh đạo trung lập với carbon và khuyến khích những nhà lãnh đạo này chuyển đổi hệ thống kinh tế và xã hội của họ. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã đưa ra hình dưới đây là quan điểm của thế giới về giải đấu GX.

  (Thế giới quan mà chúng tôi muốn hiện thực hóa bằng giải đấu GX. Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Cũng dành cho các thị trường mới và các địa điểm xây dựng quy tắc
  Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu tuyển dụng các công ty hỗ trợ
  Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cũng làm rõ các chức năng cụ thể của liên đoàn GX và các yêu cầu của các công ty tham gia. Ba điểm sau đây được đề cập là các chức năng được thực hiện bởi giải đấu GX.

  (1) Nơi thảo luận và tạo ra một hình ảnh tương lai bền vững của năm 2050CN (carbon trung tính)
  (2) Nơi thảo luận về việc tạo lập thị trường và xây dựng quy tắc trong thời đại CN
  (3) Nơi giao dịch khí thải tự nguyện hướng tới các mục tiêu đã nêu

  Đối với (2), một ví dụ về việc lập quy tắc khi chỉ ra rằng sản phẩm không có CO2 đã được trình bày. Việc tham gia vào GX League được mong đợi là sẽ tham gia tích cực vào việc hình thành các quy tắc này.

  Yêu cầu của các công ty tham gia là thiết lập và công bố các mục tiêu giảm phát thải của riêng họ phù hợp với trung tính carbon năm 2050, để hỗ trợ quá trình khử carbon của chuỗi cung ứng như nhà cung cấp, và đóng góp vào quá trình khử carbon thông qua các sản phẩm và dịch vụ.

  Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ chấp nhận đơn đăng ký của các công ty hỗ trợ GX League.

  Zalo
  Hotline