Giới hạn doanh thu, điều chỉnh giữa kỳ là ``không thành vấn đề'' / Ý kiến ​​của chuyên gia ủy ban giám sát

Giới hạn doanh thu, điều chỉnh giữa kỳ là ``không thành vấn đề'' / Ý kiến ​​của chuyên gia ủy ban giám sát

     Tại cuộc họp của các chuyên gia ngày 8, Ban Thư ký Ủy ban Giám sát Thương mại Điện và Khí đốt kết luận rằng không có vấn đề gì về nội dung đơn đăng ký của 10 công ty truyền tải và phân phối điện tổng hợp để thay đổi dự báo doanh thu theo hệ thống giới hạn doanh thu (nội bộ). -thời gian xin điều chỉnh) trình bày kết luận. Ban thư ký xác định rằng ứng dụng này là phù hợp sau khi kiểm tra sự khác biệt giữa dự báo doanh thu và kết quả thực tế được chốt vào tháng 12 năm 2022 và kết quả đấu giá trên thị trường công suất. Họ cũng chỉ ra rằng họ sẽ báo cáo kết quả cho ủy ban giám sát mà không thay đổi số tiền điều chỉnh tạm thời mà 10 công ty đã đệ trình vào tháng 10.

    Zalo
    Hotline