Giải thích lợi ích môi trường của xe buýt điện/Liên đoàn Điện lực, video giáo dục cho học sinh tiểu học

Giải thích lợi ích môi trường của xe buýt điện/Liên đoàn Điện lực, video giáo dục cho học sinh tiểu học

    Hôm nay, ngày 19, Liên đoàn các công ty điện lực Nhật Bản sẽ phát hành video (ảnh) giáo dục năng lượng cho học sinh lớp 6 tiểu học về chủ đề xe buýt điện. Dưới sự giám sát của Takeshi Kaneda thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng Toàn cầu, cuốn sách này đưa ra lời giải thích dễ hiểu về việc xe buýt điện sẽ thay đổi cuộc sống và môi trường của chúng ta như thế nào. Các bảng tính đi kèm với video cũng có thể được tải xuống từ web. Chúng tôi sẽ phổ biến thông tin đến tất cả các trường tiểu học trên toàn quốc bằng fax và thư trực tiếp để các trường có thể sử dụng thông tin đó cho các lớp học khoa học và các mục đích khác.

    Giải thích lợi ích của xe buýt điện một cách dễ hiểu

    Liên đoàn các Công ty Điện lực đã phát hành một video giáo dục năng lượng trên web với tựa đề ``Sức mạnh của điện - Kết nối tương lai với sức mạnh của điện.'' Cho đến nay, nó đã được sử dụng làm tài liệu giảng dạy ở tổng số khoảng 900 trường học kể từ phiên bản đầu tiên, bao gồm cả các trường tiểu học trên cả nước. Lần này, chúng tôi đã tải lên ấn bản thứ 5, ``Phiên bản xe buýt điện''.

    Zalo
    Hotline