Gia cố đường kết nối khu vực phía đông, chi phí xây dựng lên tới 1,8 nghìn tỷ yên/ước tính của tổ chức khu vực rộng

Gia cố đường kết nối khu vực phía đông, chi phí xây dựng lên tới 1,8 nghìn tỷ yên/ước tính của tổ chức khu vực rộng

    ◆Thời gian xây dựng từ 6 đến 10 năm

    Vào ngày 26, Cơ quan xúc tiến vận hành diện rộng ngành điện lực (Cơ quan diện rộng) đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng một chuỗi đường nối Biển Nhật Bản phía phía đông ( giữa Hokkaido, Tohoku và Tokyo) với 2 triệu kilowatt HVDC (truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao). Về kế hoạch tăng cường đường dây hệ thống, một ước tính đã được đưa ra rằng chi phí xây dựng ước tính sẽ là 1,5 nghìn tỷ đến 1,8 nghìn tỷ yên. Thời gian xây dựng ước tính cho cả công trình ngoài khơi và trên bờ được ước tính là từ 6 đến 10 năm.

    Ban thư ký đã trình bày vấn đề này với Ủy ban Phát triển Hệ thống Diện rộng (do Seiichi Kato, giáo sư tại Đại học Tokyo Denki chủ trì), tổ chức vào buổi tối cùng ngày, nơi tiến hành quá trình lập kế hoạch cho khu vực phía đông.

    Zalo
    Hotline